Diftar, herinrichting Folkingestraat en experiment bijstand in raadscommissies

Foto: Jan Buurma

Betalen naar hoeveelheid restafval (Diftar), de herinrichting van de Folkingestraat en het experiment met meer bijverdienen in de bijstand zijn enkele onderwerpen die woensdag 22 maart in vergaderingen van commissies van de Groningse gemeenteraad aan de orde komen.

Diftar

Het invoeren van Diftar (geDIFerentieerde TARieven) in 2020 is het eerste onderwerp van debat van de commissie Beheer en Verkeer. Betalen naar hoeveel restafval: hoe meer afval, hoe meer je betaalt. Bij grijze containers per kilo, bij ondergrondse containers een bedrag per keer.

Het college ziet dit als een extra stimulans voor inwoners om minder afval te produceren én om het afval zo goed mogelijk te scheiden.

In 2015 debatteerde de raad ook al over Diftar, waarbij de meningen erg verdeeld waren. Bezwaren waren onder meer dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is om afval te scheiden, de hoge kosten, de nadelen voor gezinnen ‘in de luiers’ en het gevaar van dumping en zwerfafval.

De raad besloot dat het college van B&W Diftar verder moest uitwerken. Nu bespreekt de raad de nieuwste Diftar-plannen. Het college wil onder meer drie extra handhavers.

Herinrichting Folkingestraat

Verder staat de aanpassing van de ‘koppen’ van de Folkingestraat op de agenda: de kruisingen van deze straat met de Vismarkt en het Zuiderdiep. Deze koppen zijn smal en geven bij grote drukte soms spanningen tussen fietsers en voetgangers.

Bij de komende herinrichting verdwijnt de stoep en komt er een wegprofiel zonder duidelijke scheiding tussen stoep en rijbaan. Dat moet fietsers en voetgangers uitnodigen meer rekening met elkaar te houden, aldus B&W.

Ja/Ja-sticker

Ook de Ja/Ja-sticker komt aan de orde. Bij een systeem met zulke stickers mag er alleen ongeadresseerd drukwerk worden bezorgd als bewoners zo’n Ja/Ja-sticker op de brievenbus hebben. Nu zijn er alleen Nee/Nee- en Nee/Ja-stickers.

De raad is voor een systeem met Ja/Ja-stickers, maar B&W willen eerst wachten op de uitkomst van een rechtszaak over dit systeem in Amsterdam.

Ander onderwerp is het onderhoud in de stad. Elk jaar wordt de zogeheten BORG-schouw gehouden waarbij Stadjers het onderhoudsniveau van de openbare ruimte toetsen. Uit het laatste onderzoek blijkt dat het door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitsniveau ruimschoots wordt gehaald.

Sollicitatieplicht

Om 16.30 uur begint de raadscommissie Werk en Inkomen. Die bespreekt het voorstel ‘Bijstand op maat’. Dat is een experiment waarbij bijstandsgerechtigden meer mogen bijverdienen, intensievere begeleiding of ontheffing van de sollicitatieplicht krijgen. Zo wil het college een duidelijke stap zetten naar vernieuwing van de sociale zekerheid.

“Daarmee hebben we dit onderwerp op de landelijke agenda gezet”, aldus B&W. Vijfhonderd van de tienduizend bijstandsgerechtigden in Groningen doen aan het experiment mee.

Armoede bij kinderen

Verder bespreekt de commissie onder andere de plannen waaraan het college het extra geld, het gaat om 1,1 miljoen, wil besteden dat het van het Rijk heeft gekregen voor de aanpak van armoede bij kinderen. Dat gaat onder meer naar scholen die een ontbijt willen aanbieden aan kinderen die dat nodig hebben.

Een ander onderwerp op de agenda is vernieuwing van de schuldhulpverlening.

Energieneutraal

In de avondsessie van de commissie Beheer en Verkeer gaat het onder meer over de inspanningen van de gemeente om de eigen gebouwen energieneutraal te maken. Verder de komende aanbesteding van het openbaar vervoer voor de jaren 2020-2029 in de provincies Groningen en Drenthe en de verdere verduurzaming van het busvervoer.

Ook gaat het over het plan om op de Herebrug eenrichtingsverkeer in te stellen; alleen de stad in kan daar dan nog. Maar in de buurt is daar onvoldoende draagvlak voor. Dat is er wel voor het ontsluiten van de parkeergarages Haddingestraat, Pathé en Centrum Museum op het Zuiderdiep. Dat gaat nu gebeuren. Het college wacht af wat de ontsluiting van die parkeergarages betekent voor de drukte op de Herebrug.

Kentekenparkeren

De commissie bespreekt ook de oplossing van het college om bij de aanstaande invoering van kentekenparkeren toch anoniem te kunnen parkeren. Dat is voor mensen die niet hun kenteken willen invoeren. Het alternatief van B&W: ‘online seponeren’ via de gemeentelijke website.

De raadscommissie Beheer en Verkeer vergadert deze dag twee keer, om 13.00 uur en om 20.00 uur. De commissie Werk en Inkomen vergadert om 16.30 uur.

Al deze vergaderingen in de oude raadzaal van het stadhuis op de Grote Markt zijn openbaar en dus vrij toegankelijk. Via groningen.raadsinformatie.nl zijn deze vergaderingen ook live te volgen en achteraf terug te zien via Uitzending Gemist.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden