Mogelijk Diftar vanaf 2020

Foto: De Redactie

Het gemeentebestuur wil vanaf 2020 inwoners laten betalen voor de hoeveelheid restafval die ze aanbieden. Dat heet Diftar (geDIFferentieerde TARieven voor afvalstromen).

Variabel tarief

Naast een vast deel dat is gebaseerd op grootte van het huishouden, betalen inwoners met Diftar een variabel bedrag voor de hoeveelheid restafval die overblijft nadat het herbruikbare afval is gescheiden.

Voor huishoudens die gebruik maken van minicontainers is dit een tarief per kilo en voor huishoudens die gebruik maken van ondergrondse containers een bedrag per keer dat restafval wordt aangeboden.

Stimulans

Hiermee wil het college inwoners stimuleren om minder afval te produceren én om het afval zo goed mogelijk te scheiden.

De gemeenteraad stelde eind 2015 het afvalbeheerplan ‘Op weg naar een afvalloze Stad’ vast, maar Diftar werd toen nog niet ingevoerd. Het college kreeg toen opdracht om het plan voor Diftar verder uit te werken op de punten doelgroepenbeleid, dumping en zwerfafval en handhaving.

Hulp voor ouderen en gehandicapten

Ook wordt voorgesteld om voor groepen die minder mogelijkheden hebben om zelf hun afval te scheiden of weg te brengen, zoals ouderen en gehandicapten, hulp te organiseren in samenwerking met Humanitas. Daarnaast wil het college gratis extra faciliteiten beschikbaar stellen voor mensen die vanwege een ziekte of handicap veel meer afval produceren dan gemiddeld.

De gemeente wil de komende twee jaar eerst alle voorwaarden en faciliteiten op orde brengen om Diftar in te kunnen voeren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de administratieve processen en de voorzieningen zodat iedereen dicht bij huis het afval gescheiden kan aanbieden.

Ongeveer 90 tot 95 procent van alle huishoudelijke aansluitingen in de stad is in de bestaande inzamelstructuur al ‘Diftarproof’.

Proef

In 2019 wordt een jaar lang proefgedraaid. Huishoudens krijgen in dat jaar ook proefberekeningen thuis, zodat ze kunnen zien wat de invoering van Diftar in de praktijk betekent.

De gemeenteraad besluit op 29 maart over de invoering van Diftar. Meer informatie over Diftar staat op gemeente.groningen.nl/afval.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden