Tiny Houses en bestuursakkoord herindeling in gemeenteraad Groningen

Woensdagmiddag staat een korte raadsvergadering gepland voor de Groningse gemeenteraad. Tiny Houses, gemeentelijke herindeling en de thuiszorg komen aan de orde deze vergadering.

De raad neemt besluiten over onder meer een plan vanuit de raad voor zogeheten Tiny Houses in de stad en het bestuursakkoord voor de gemeentelijke herindeling. Ook de thuiszorg komt kort aan de orde.

Over het plan voor Tiny Houses in de stad debatteert en besluit de raad. Het is een zogeheten initiatiefvoorstel, oftewel een voorstel vanuit de raad waarover de raad ook besluit.

Suikerunieterrein

Dit initiatiefvoorstel komt van de fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren. Zij pleiten voor ruimte voor Tiny Houses: kleine, duurzaam gebouwde huisjes die energieneutraal zijn en weinig woonlasten kennen.

“De focus bij Tiny Houses ligt op eenvoudig, milieubewust leven en het creëren van meer vrijheid”, aldus de bedenkers van het voorstel Martijn van der Glas (GroenLinks) en Gerjan Kelder (Partij voor de Dieren). Zij willen dat er in Groningen één of meer plekken voor Tiny Houses komen, bijvoorbeeld op het Suikerunieterrein of in Meerstad.

Na het raadsbesluit over de Tiny Houses komen nog twee 1-minuutinterventies aan de orde. Dat zijn onderwerpen waarover eerder in de raadscommissies al uitgebreid is gedebatteerd, maar waarover één of meer fracties in de raadsvergadering nog kort iets willen zeggen. Bijvoorbeeld om een motie over het onderwerp in stemming te brengen.

Herindeling

De eerste ‘1 minuut’ gaat over het bestuursakkoord over de herindeling Groningen, Ten Boer en Haren. In de overeenkomst staan concrete afspraken over onder meer het behoud van de groene gebieden tussen Groningen en Haren. Ook is vastgelegd hoe de nieuwe gemeente zal zorgen voor de nabijheid van het bestuur en blijvend goede dienstverlening. De overeenkomst is tot stand gekomen met inbreng van Marga Kool, die op verzoek van de provincie Groningen de belangen van Haren behartigt. B&W van Haren is tegen een herindeling en werkte niet mee. De raad neemt een besluit over het akkoord.

Bezuinigingen

De volgende ‘1 minuut’ gaat over de thuiszorg in Groningen, naar aanleiding van vragen van de gemeentelijke Rekenkamercommissie over de gevolgen van de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp in Groningen en wat dit betekent voor de cliënten.

“Over het algemeen zien wij een tendens dat meer mensen het huishouden op eigen kracht en binnen het eigen netwerk gaan doen”, aldus het college in zijn reactie. Het Cliënttevredenheidsonderzoek WMO en het zwartboek van de FNV over de thuiszorg in Groningen horen ook bij dit agendapunt.

Afscheid CDA-raadslid Anne Kuik

Aan het eind van deze raadsvergadering neemt CDA-raadslid Anne Kuik afscheid van de gemeenteraad. Zij staat op de kieslijst van haar partij voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zij wordt opgevolgd door Rob Lamers.

Live op internet

De raadsvergadering begint om 16.30 uur in de nieuwe raadzaal van het stadhuis op de Grote Markt en is openbaar. De vergadering is ook online live te volgen en later terug te zien via groningen.raadsinformatie.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden