B & W Gemeente Groningen versnellen energieprogramma

Foto: Publiek Domein

De gemeente Groningen gaat het energieprogramma versnellen vanwege de gaswinningsproblemen. Ook wordt het nut en de  noodzaak van de overgang op duurzame energie steeds breder gezien.

In het programma “Groningen geeft energie 2015–2018” presenteerden B&W eerder hun aangescherpte ambities en strategische keuzes. Hieruit bleek dat de stad er voor kiest om met het energieprogramma het economisch perspectief voor de regio te versterken. Ook bouwt Groningen voort op wat er in de achterliggende jaren in gang is gezet.

Bundeling
De stad neemt nog dit voorjaar het initiatief om regionale krachten te bundelen voor een gezamenlijke aanpak voor het verduurzamen van de economie in het Noorden.

Warmte
De scherpere ambities bestaan uit:

  • Keuze voor aardwarmte en de verdere ontwikkeling van Groningen als Smart Energy City. Groningen wordt dè Europese proeftuin om vraag en aanbod van stroom en warmte op een intelligente wijze aan elkaar te koppelen.
  • Doorgaan met slim gebruik van elektriciteit waarbij bewoners bewust worden van hun elektriciteitsverbruik. Hiervoor is het programma ‘Groningen woont slim’.
  • De gemeente gaat ook versneld verder met het verduurzamen van de eigen gemeentelijke gebouwen en er komt meer ruimte voor bewonersinitiatieven met zonnepanelen.

Versnellen van de beweging
De gemeente vindt dat ook de samenleving als geheel, bewoners, bedrijven en kennisinstellingen moeten doorpakken. B&W ziet het als eigen opdracht om andere partijen te stimuleren en bij elkaar te brengen en voorwaarden te creëren.

Het college wil eventuele belemmeringen wegnemen, richting geven en actief bijdragen aan bewustwording en draagvlak.

De gemeente gaat duurzaamheid steviger verankeren in alle beleidsprogramma’s.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden