Gemeentelijke herindeling, thuiszorg en plan voor Tiny Houses in raadscommissies Groningen

Het bestuursakkoord voor de gemeentelijke herindeling, de gevolgen van de bezuinigingen op de thuiszorg in Groningen en een initiatiefvoorstel over Tiny Houses zijn drie onderwerpen waarover commissies van de Groningse gemeenteraad woensdag 1 februari vergaderen.

  • Raadscommissie Financiën en Veiligheid

De bestuursovereenkomst over de herindeling Groningen, Ten Boer en Haren wordt besproken. Hierin staan concrete afspraken over het behoud van de groene gebieden tussen Groningen en Haren en tussen Groningen en Ten Boer. Ook is vastgelegd hoe de nieuwe gemeente zal zorgen voor de nabijheid van het bestuur en blijvend goede dienstverlening. De overeenkomst is tot stand gekomen met inbreng van Marga Kool, die op verzoek van de provincie Groningen de belangen van Haren behartigde. B&W van Haren is tegen een herindeling en werkte niet mee.

Jaarwisseling

Over het verloop van de afgelopen jaarwisseling in de gemeente Groningen spreekt B&W van een positief verlopen jaarwisseling. “Weliswaar zijn er diverse incidenten geweest die om inzet vroegen van de politie, brandweer en Stadsbeheer, maar in vergelijking waren deze incidenten in aantal minder dan in het afgelopen jaar”, aldus de gemeente.

Veranderlabs

De resultaten van de zogeheten Veranderlabs worden ook besproken. Dat zijn de experimenten om te kijken hoe gemeenteambtenaren op een alternatieve manier kunnen samenwerken met burgers om initiatieven van onderop verder te brengen. Dat is onder meer gebeurd rond welstand in de Schildersbuurt, de ontwikkeling van het A-kwartier, sport in Hoogkerk en onveilige plekken in de Stad.

Duidelijk is dat er grote verschillen zijn tussen het ene en het andere lab: sommige waren succesvol, andere vielen tegen. De gemeente neemt de ‘leerervaringen’ mee om te werken naar een laagdrempelige organisatie met medewerkers “die met één been in de samenleving staan en met één been in de organisatie”.

  • Raadscommissie Onderwijs en Welzijn

Thuiszorg

De thuiszorg in Groningen komt aan de orde, naar aanleiding van vragen van de gemeentelijke Rekenkamercommissie over de gevolgen van de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp in Groningen en wat dit betekent voor de cliënten. “Over het algemeen zien wij een tendens dat meer mensen het huishouden op eigen kracht en binnen het eigen netwerk gaan doen”, aldus het college in zijn reactie.

Het Cliënttevredenheidsonderzoek WMO en het zwartboek van de FNV over de thuiszorg in Groningen staan ook op de agenda.

Huisvesting en integratie vluchtelingen

Ook de stand van zaken van het actieplan voor de huisvesting en integratie van vluchtelingen in Groningen staat op de agenda. “We mochten in 2016 in totaal 531 vluchtelingen met een status verwelkomen, die gehuisvest moesten worden en starten met hun inburgering”, meldt het college. Datzelfde aantal personen kon worden gehuisvest in 2016. De gemeente werkt bij huisvesting, integratie en participatie samen met verschillende organisaties als Humanitas en scholen.

Raadscommissie Ruimte en Wonen

Een initiatiefvoorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren over Tiny Houses staat op de agenda. Dat zijn kleine, duurzaam gebouwde huisjes die energieneutraal zijn en weinig woonlasten kennen.

“De focus bij Tiny Houses ligt op eenvoudig, milieubewust leven en het creëren van meer vrijheid”, aldus de bedenkers van het voorstel Martijn van der Glas (GroenLinks) en Gerjan Kelder (Partij voor de Dieren). Zij willen dat er in Groningen één of meer plekken voor Tiny Houses komen, bijvoorbeeld op het Suikerunieterrein of in Meerstad.

Het college heeft vragen over het concept Tiny Houses, zoals bijvoorbeeld hoe groot de groep is die echt klein en duurzaam wil wonen, zonder afhankelijk te zijn van het aanbod van de corporaties of de particuliere sector. B&W willen graag eerst een Tiny Houses-evenement met bijvoorbeeld het tijdelijk plaatsen van zo’n Tiny House om zichtbaar te maken wat mogelijk is.

De raadscommissie Financiën en Veiligheid begint om 13.00 uur, Onderwijs en Welzijn om 16.30 uur en Ruimte en Wonen om 20.00 uur. Deze vergaderingen zijn in de oude raadzaal en zijn openbaar. Ze zijn ook live te volgen via de website van de gemeenteraad: groningen.raadsinformatie.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden