‘Als de wijk de ruimte pakt’: een online publicatie vol foto’s en verhalen uit de wijk

‘Als de wijk de ruimte pakt’, een online publicatie vol foto’s en verhalen uit de wijk, presenteert het stadsbestuur woensdag 25 januari aan de Groningse gemeenteraad.

Sinds 2015 ondersteunt de gemeente bewonersinitiatieven in zogenaamde gebiedsteams. Hierbij zijn de bewoners aan zet, en de gemeente ondersteunt. Wat heeft deze manier van werken tot nu toe opgeleverd? ‘Als de wijk de ruimte pakt’ kan gezien worden als een tussenstand van het ‘gebiedsgericht werken’.

‘Als de wijk de ruimte pakt’

Als de wijk de ruimte pakt‘ is een kleurrijk boekje’ vol foto’s en verhalen uit de wijk, van Lewenborg tot Laanhuizen, van Reitdiep tot De Wijert. Bewoners zetten zich overal in de stad in, of het nu gaat om veiligheid, groen, armoedebestrijding of gezondheid.

Als de wijk de ruimte pakt belicht hoe bewoners en gemeente op verschillende manieren deze nieuwe manier van werken oppikken, omdat gebiedsgericht werken zich afspeelt in de wijk en de initiatieven niet voor iedereen even goed zichtbaar zijn.

Interessante samenwerkingsvormen

Van het Wijkbedrijf in Selwerd tot de aanpak van de Van Lenneplaan: per stadsdeel laat ‘Als de wijk de ruimte pakt’ interessante projecten en samenwerkingsvormen zien. Zowel bewoners, ondernemers als medewerkers van de gemeente komen aan het woord.

Deze voorbeelden geven slechts voor een deel weer wat er in de verschillende stadsdelen speelt. De ‘gebiedskaarten’ in het boekje laten een completer beeld zien.

WIJ-teams

In het gebiedsgericht werken ontwikkelen wijkwethouders, gebiedsteams en WIJ-teams een manier van werken waarmee ze bewonersinitiatieven zo goed mogelijk ondersteunen. Elf WIJ-teams zijn sinds eind 2016 zijn alle elf WIJ-teams operationeel.

Digitaal

‘Als de wijk de ruimte pakt’ is om in te bladeren of om langs te scrollen. In druk verschijnt het boekje in een beperkte oplage. De digitale versie is voor iedere lezer gratis toegankelijk.

Inspireren

Als de wijk de ruimte pakt is gericht aan iedereen met wie de gemeente in de wijk samenwerkt: bewoners, ondernemers, organisaties, gemeenteraadsleden en ambtenaren. De samenstellers, afkomstig uit de gebiedsteams, hopen hiermee ook mensen te inspireren die nog niet met gemeente, bewoners en ondernemers samenwerken.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden