Tweede crematorium in Stad en duurdere Eurokaartjes op agenda raadscommissies

De komst van een tweede crematorium, nieuwe regels rond jongerenhuisvesting enn verhoging van het Eurokaartje in de bus zijn enkele onderwerpen woensdag 18 januari in twee commissievergaderingen van de Groningse gemeenteraad.

Westpark

De plannen voor de bouw van een tweede uitvaartcentrum en crematorium, naast het bestaande Selwerderhof worden om 13.00 uur besproken in de raadscommissie Ruimte en Wonen.

Het nieuwe complex moet komen aan het Hoendiep tussen Groningen en Hoogkerk ten zuiden van het Westpark. De ontwikkelaar betaalt het complex en de gemeente wil de kosten van de benodigde infrastructuur voor haar rekening nemen. Deze kosten worden gedekt uit de verkoop van de grond.

Verkeersdrukte

De komst van een kruising met het Hoendiep is onderdeel van deze plannen. Leden van een klankbordgroep met omwonenden hebben zorgen over de verkeersveiligheid en verkeersdrukte en zij hebben liever een ontsluiting via het Westpark.

Met een aangepast ontwerp voor de kruising met het Hoendiep denkt de gemeente de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid te kunnen garanderen.

Evenwicht

In een aantal Groningse wijken is het evenwicht zoekgeraakt in het samenleven van jongeren en Stadjers, aldus het college. Er worden plannen besproken om de regels die het mogelijk maken panden uit te blijven breiden met kleine kamers en appartementen voor jongeren te wijzigen.

Het gaat hier om een voorstel om in sommige gedeelten in de stad de te ruime bouw- en gebruiksmogelijkheden te wijzigen.

Fietsroute Plus Helperzoom

In de raadscommissie Beheer en Verkeer om 15.00 uur wordt onder meer een nieuw plan voor de Fietsroute Plus Helperzoom besproken. Hiervoor ligt een nieuwplan nadat een eerder tracé eind vorig jaar op weerstand van omwonenden stuitte.

Het tracé wordt in tweeën geknipt: een trajectdeel Saaksumborg, dat niet meer, zoals eerder voorgesteld, door de wijk gaat, en een trajectdeel Helperzoom. Twee varianten voor het deel Helperzoom wil het college nog verder uitwerken.

Betaald parkeren

Ook de nieuwste gewijzigde plannen voor betaald parkeren voor de Oosterparkwijk, Korrewegwijk en De Hoogte komen aan de orde. Eerdere parkeerplannen voor deze wijken trok de wethouder terug door te veel weerstand.

Eurokaartjes

Op verzoek van de SP worden de plannen om de sociale veiligheid in de bussen te vergroten besproken. Dit naar aanleiding van overvallen op buschauffeurs.

Eén van de maatregelen van het OV-bureau is het verminderen van contant geld op de bus, onder meer door verhoging van de prijzen van de zogeheten Eurokaartjes. Doordat deze Eurokaartjes voor sommige ritten in de Stad nu goedkoper zijn dan de OV-chipkaarttarieven kiezen reizigers nu voor Eurokaartjes.

“Eurokaartjes moeten, zo is het uitgangspunt altijd geweest, duurder zijn dan de OV-chipkaarttarieven om de reiziger te verleiden tot het gebruik van de OV-chipkaart”, aldus B&W.

De SP is tegen de verhoging van de Eurokaartjes en wil weten wat de andere fracties van de plannen vinden.

De raadscommissievergaderingen zijn openbaar en vrij te bezoeken in de oude raadzaal van het stadhuis. Ook zijn ze live te volgen via groningen.raadsinformatie.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden