Concrete afspraken over de nieuwe gemeente Groningen

De dorpen Ten Boer en Haren behouden eigen groen, identiteit en voorzieningen in de nieuwe gemeente Groningen.

Dit blijkt uit een vastgestelde bestuursovereenkomst over de herindeling door de colleges van Groningen en Ten Boer. De overeenkomst is tot stand gekomen met inbreng van Marga Kool, die op verzoek van de provincie Groningen de belangen van de inwoners en ondernemers van Haren behartigd.

In de bestuursovereenkomst staan concrete afspraken over het behoud van de groene gebieden tussen Groningen en Haren en tussen Groningen en Ten Boer. Ook is hierin vastgelegd hoe de nieuwe gemeente zal zorgen voor de nabijheid van het bestuur en blijvend goede dienstverlening.

Gelijkwaardig proces

De overeenkomst is de uitkomst van een gelijkwaardig proces, waarbij ook Marga Kool als belangenbehartiger volop gelegenheid heeft gehad om voor Haren belangrijke punten in te brengen.

Negen thema’s

De bestuursovereenkomst gaat in op thema’s die inwoners, zo bleek uit de reacties op het herindelingsontwerp, belangrijk vinden. De negen thema’s waarover concrete afspraken zijn gemaakt, zijn:

  • Het groene karakter en bijbehorende natuurwaarden.
  • De identiteit, aantrekkelijkheid, veiligheid en leefbaarheid van dorpen, kernen en buitengebieden.
  • De sociale en fysieke infrastructuur en de voor de dorpen, wijken en kernen unieke betrokkenheid.
  • Voorzieningen in dorpen, wijken en kernen.
  • De gemeentelijke dienstverlening en fysieke en digitale nabijheid.
  • De nabijheid van bestuur en politiek.
  • Economie en bedrijvigheid.
  • Procesaanpak gemeentelijke lasten en heffingen.
  • Samengaan landelijk en stedelijk gebied: gevolgen voor cultuur, werkwijze en bedrijfsvoering nieuwe gemeente.

Gemeenteraden

De concept-bestuursovereenkomst wordt voor definitieve besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden van Groningen en Ten Boer en wordt daarna meegezonden met het herindelingsadvies naar het ministerie van BZK.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden