Aantal thuiszitters en schoolverzuim in Groningen daalt

Foto: CC BY-SA 3.0/Wikipedia Commons/ Onderwijsgek

Het aantal thuiszitters in Groningen is vorig schooljaar met ruim 40% gedaald. Thuiszitters zijn kinderen die wel ingeschreven staan op een school, niet ziek zijn, maar langer dan 4 weken verzuimen.

Het aantal daalde van 92 in het schooljaar 2014-2015 tot 54 in 2015-2016, dankzij de gezamenlijke inspanningen van gemeente, onderwijsinstellingen en de WIJ-teams.

Ook andere aantallen in het leerplicht-jaarverslag laten een positieve trend zien. Onderwijswethouder Ton Schroor is blij met de resultaten: “Onze gezamenlijke aanpak loont.”

Alle kinderen en jongeren naar school

Alle activiteiten van de gemeente op dit vlak zijn gericht op hetzelfde doel: alle kinderen en jongeren naar school.

Dit is echter soms niet mogelijk en kan er om verschillende redenen een vrijstelling worden gegeven. In het schooljaar 2015-2016 zijn er 117 vrijstellingen verleend, in het schooljaar daarvoor 156.

Verzuimmeldingen

Het aantal verzuimmeldingen is met 12% gedaald. Het aantal kwam vorig schooljaar uit op 1442.
Ook zijn er minder proces-verbalen opgemaakt en er werden minder waarschuwingen gegeven. Het aantal verwijzingen naar Bureau Halt bleef ongeveer gelijk.

‘Aanval op schooluitval’

Het jaarverslag beschrijft ook de activiteiten van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters. Met het programma ‘Aanval op schooluitval’ is dit aantal de afgelopen jaren landelijk en lokaal stevig teruggedrongen. De landelijke doelstelling van maximaal 25.000 nieuwe VSV’ers is in 2016 behaald.

Om dit aantal nog verder terug te dringen is extra geld beschikbaar gesteld door het Rijk. Voor onze regio is de komende 4 jaar 5 miljoen euro extra geld beschikbaar gesteld.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden