Raad beslist over vliegveld Eelde, cameratoezicht en cultuurpand Ebbingekwartier

Foto: Archief De Redactie

Groningen Airport Eelde, cameratoezicht in de binnenstad, cultuurpand Ebbingekwartier en ook de bed-bad-broodvoorziening in Groningen zijn onderwerpen waarover de Groningse gemeenteraad woensdag 21 december beslist.

Groningen Airport Eelde

Wat moet er gebeuren met Groningen Airport Eelde? Het vliegveld heeft te maken heeft met achterblijvende groeivooruitzichten en een afnemende liquiditeitspositie. Het stadsbestuur heeft gekozen voor scenario 3 oftewel investeren, waarbij een internationale toegangspoort voor het Noorden het doel is als voorkeursalternatief. Deze keuze heeft dan de voorwaarde dat het bedrijfsleven een deel van de financiering voor zijn rekening nemen.

De stad Groningen beslist hier niet alleen over. Dat is ook een zaak van andere aandeelhouders als de provincies Groningen en Drenthe.

Bij een ‘maatschappelijke consultatie’ sprak 86 % van de 2597 respondenten een voorkeur uit voor het scenario ‘Toegangspoort van het Noorden’. Deze optie kost de komende tien jaar zo’n 4,6 miljoen euro per jaar.

Cameratoezicht

De raad beslist verder over een nieuwbouwplan van ruim vier miljoen euro voor de locatie Bloemsingel/hoek Kolendrift voor huisvesting van onder meer het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni. “Het biedt een duurzame, goede oplossing voor de huisvestingsproblemen”, aldus B&W.

Ook neemt de raad een besluit over het voorstel van het college om het cameratoezicht tussen het Hoofdstation en de Oude Kijk in ’t Jatbrug te verlengen tot eind 2017. Hiervoor moet een cameraverordening worden aangepast.

Onder meer door de beëindiging van de prostitutie in het A-kwartier is de overlast verplaatst naar de Folkingestraat en omgeving. Het gaat om drugs- en geluidsoverlast, intimidatie, mishandelingen en handel in gestolen fietsen. Sinds 1 november hangen er camera’s en dat heeft de overlast sterk verminderd.

Bed-bad-brood

Ook op de agenda: de bed-bad-en-broodproblematiek over de opvang van dakloze vreemdelingen. Omdat er geen bestuursakkoord tussen het Rijk en de gemeenten over de sobere opvang is gekomen, is er geen rijksgeld meer voor de opvang. Volgens B&W is er nu sprake van een “financieel en bestuurlijk niemandsland”. In Groningen zijn zo’n 200 mensen afhankelijk van bed-bad-en-brood, een aantal dat naar verwachting nog groeit tot 250 personen.

Tekort

De gemeente heeft in 2016 2,1 miljoen euro aan kosten gemaakt voor de bed-bad-en-broodvoorziening. B&W stellen voor dit tekort te dekken uit onder meer een potje met niet-uitgekeerde subsidies.

Het college verwacht nog ongeveer 2 miljoen euro aan bed-bad-en-broodvoorziening van het Rijk te krijgen. Het wil dit geld gebruiken om de Groningse voorziening in 2017 open te kunnen houden.

Armoedebestrijding

Andere onderwerpen waarover de raad debatteert zijn: de oprichting van stichting WIJ Groningen, de dekking van de premiekorting van de collectieve verzekering van minima, de voedselvisie, armoedebestrijding en plannen voor de komende jaren over woningbouw en verkeer en vervoer.

Deze openbare raadsvergadering begint woensdag om 16.30 uur in het stadhuis op de Grote Markt. De vergadering is ook online live te volgen en later terug te zien via groningen.raadsinformatie.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden