Toekomst vliegveld Eelde en armoedebestrijding woensdag 14 december in raadscommissies

Foto: De Redactie

De toekomst van Groningen Airport Eelde en de bestrijding van de armoede in Groningen zijn twee onderwerpen die woensdag 14 december op de agenda staan in de 2 commissievergaderingen van de Groningse gemeenteraad.

Buurtmoestuinen

Op initiatief van GroenLinks bespreekt de commissie Beheer en Verkeer het thema voedsel. Onder meer de vraag ‘Wat zou de rol moeten zijn van de gemeente op dit thema’ komt aan de orde. Hierbij wil het college aansluiten bij initiatieven uit de markt en samenleving zoals de buurtmoestuinen van ‘Eetbare Stad’.

“Onze inzet beperkt zich tot het stimuleren en ondersteunen van deze initiatieven”, aldus B&W.

Veiligheid

Verder komt de Aanpak Ringweg Zuid ter sprake. Met een uitspraak van de Raad van State gaat het hele project definitief door. “Dit betekent een verbetering van de bereikbaarheid, van het woon- en leefklimaat in een groot dele van de zuidelijke wijken en van de veiligheid”, aldus B&W. Goede en tijdige communicatie staat voor het college hoog in het vaandel. Het zal in de raadscommissie voornamelijk over de communicatie met de omwonenden gaan.

30-kilometergebieden

Ook de verkeers- en vervoersplannen voor de komende jaren worden besproken. De grote projecten als de Aanpak Ring Zuid en de verbouwing van het Hoofdstation met meer sporen, perrons en ook tunnels voor reizigers, fietsers en bussen staan daarin. Alle maatregelen bij elkaar kosten 1,3 miljard euro. Het verkeersonveilige kruispunt Wilhelminakade/Prinsesseweg wordt in 2017 aangepakt. Volgend jaar komt er een zogeheten expertmeeting over de verkeersveiligheid in 30-kilometergebieden.

Vliegveld Eelde

’s Avonds in de raadscommissie Werk en Inkomen is de toekomst van Groningen Airport Eelde een belangrijk agendapunt. Wat moet er gebeuren met het vliegveld dat te maken heeft met achterblijvende groeivooruitzichten en een afnemende liquiditeitspositie?

Na een zogeheten strategische verkenning zijn er drie opties. Eén: afbouwen, waarna een klein, recreatief vliegveld overblijft. Twee: continueren, waarbij Eelde een luchthaven voor vakantievluchten wordt. Of drie: investeren, waarbij een internationale toegangspoort voor het Noorden het doel is.

Maatschappelijke consultatie

Het college van B&W kiest voor dit laatste scenario als voorkeursalternatief. Het heeft dan wel voorwaarden. Zo moet het bedrijfsleven een deel van de financiering voor zijn rekening nemen. Veel mensen zijn voor investeren in Eelde.

Bij een ‘maatschappelijke consultatie’ sprak 86% van de 2597 respondenten een voorkeur uit voor het scenario ‘Toegangspoort van het Noorden’. Deze optie kost de komende tien jaar zo’n 4,6 miljoen euro per jaar.

Armoede

Verder staat het gemeentelijke armoedebeleid op de agenda van deze raadscommissie. De raadsleden buigen zich over de stand van zaken rond de verschillende armoedeprojecten. Ook kunnen ze zeggen wat ze vinden van de accenten die het college voor 2017 kiest.

“In recente jaren is er sprake van een stijging van de armoede binnen Nederland en zo ook binnen de gemeente Groningen”, aldus B&W. “Dat willen we niet accepteren.”

Kledingbonnen

Het college wil binnen alle armoedeprojecten meer aandacht besteden aan gezinnen in armoede om vooral voor kinderen en jongeren tot en met 23 jaar de gevolgen van armoede te verlichten. De gemeente heeft van zorgverzekeraar Menzis eenmalig extra geld gekregen (120.000 euro) en van kledingwinkel Primark (10.000 euro). Daarmee kon de gemeente onder meer de sterke groei van het aantal aanvragen voor het ‘zwemvangnet’ via stichting Leergeld opvangen en kledingbonnen uitgeven.

De raadscommissie Beheer en Verkeer begint  om 16.30 uur en Werk en Inkomen om 20.00 uur. Deze twee commissievergaderingen in het stadhuis zijn openbaar en ook live te volgen via de website van de gemeenteraad: groningen.nl/gemeenteraad.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden