Bouw 1000 nieuwe sociale huurwoningen komende 4 jaar in Groningen

Foto: Gemeente Groningen, Henk Tammens.

De komende vier jaar worden in totaal 1000 sociale huurwoningen gebouwd in Groningen. De bouw is nodig vanwege de grote vraag naar woningen.

Wethouder Roeland van der Schaaf tekende samen met 5 woningcorporaties én 5 huurdersorganisaties vrijdagmiddag 9 december de zogenaamde prestatieafspraken voor 2017, waarin dit is afgesproken. De ondertekening van de afspraken vond plaats in het Floreshuis in de Korrewegwijk.

Van der Schaaf: ‘Ik ben blij met deze afspraken, zeker ook omdat ze ook op steun kunnen rekenen van de huurdersverenigingen’.

Afspraken

De prestatieafspraken worden elk jaar gemaakt met de vijf grootste corporaties in Groningen. Basis voor de werkafspraak is het Woonvisie die in 2015 is vastgesteld. Naast de nieuwe woningen, bijvoorbeeld in Meerstad, zijn er afspraken gemaakt over een aantal andere onderwerpen.

Versnellen

Het gaat om het versnellen van verduurzaming van huurwoningen, vernieuwing van de woningvoorraad, evaluatie van de woningtoewijzing en actieve inzet op huisvesting van statushouders. Ook gaan de corporaties verkennen of woningen voor jongeren ook flexibel kunnen worden ingezet voor andere doelgroepen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen