Warmteplan ‘Groningen aardgasloos in 2035’

Foto: Publiek Domein

De gemeente Groningen zal in 2035 een aardgasloze gemeente zijn. Dat staat in het door het college vastgestelde actieplan ‘Groningen aardgasloos in 2035’.

Gasgestookte haarden en Cv-ketels horen dan tot het verleden, meldt de gemeente.

Alternatieve warmtebronnen

In het ‘Warmteplan’ staan alle belangrijke alternatieve warmtebronnen op een rij. Het meest wordt verwacht van aardwarmte (geothermie), slimme warmtenetten, warmte-koudeopslag (WKO), warmtepompen, groengas en waterstofgas. Vergaande isolatie van nieuwe en bestaande woningen is hierbij een eerste vereiste.

Per wijk of buurt

Het is sterk afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden voor welke techniek gekozen zal worden. Het actieplan ‘Groningen aardgasloos in 2035’ gaat er dan ook van uit dat de warmte-uitdaging in de meeste gevallen per wijk of buurt wordt opgepakt.

Wethouder Mattias Gijsbertsen: “Dat betekent dus dat buurtbewoners actief betrokken zullen worden bij aanpassingen aan de warmte-infrastructuur. Alle genoemde technieken en alternatieve warmtebronnen zijn het stadium van experimenteren voorbij. Er blijft altijd iets te kiezen.”

Groningen energieneutraal

Onder de noemer Groningen Geeft Energie heeft de stad zich enkele jaren geleden verbonden aan de ambitie om al in 2035 energieneutraal te zijn.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden