Raadscommissies bespreken cameratoezicht, woningbouwplannen en WIJ Groningen

Langer cameratoezicht in onder meer de Folkingestraat en de Oude Kijk in ’t Jatstraat, de woningbouwplannen voor de komende tijd en de organisatievorm van WIJ Groningen zijn enkele onderwerpen die woensdag 7 december aan de orde komen in de raadscommissievergaderingen.

Verlenging cameratoezicht

In de commissie Financiën en Veiligheid om 13.00 uur wordt het voorstel van het college van burgemeester en wethouders (B&W) besproken om het cameratoezicht tussen het Hoofdstation en de Oude Kijk in ’t Jatbrug te verlengen tot eind 2017.

Onder meer door de beëindiging van de prostitutie in het A-kwartier is de overlast verplaatst naar de Folkingestraat en omgeving. De overlast concentreert zich vooral bij de bankjes op de Ubbo Emmiussingel bij het Groninger Museum, de kruising Folkingestraat-Nieuwstad en de Vismarkt.

Het gaat om drugs- en geluidsoverlast, intimidatie, mishandelingen en handel in gestolen fietsen. Sinds 1 november hangen er camera’s en daardoor is de overlast sterk verminderd.

De cameraverordening moet worden aangepast om de verlenging tot eind 2017 mogelijk te maken. De omgeving is zeer positief over het cameratoezicht’, zeggen B&W.

Andere onderwerpen die in deze raadscommissie aan de orde komen, zijn het Jaarplan Veiligheid met de accenten voor het komende jaar, stukken van de Veiligheidsregio over de brandweerzorg in de regio en in Stad, en het uitvoeringsplan prostitutiebeleid.

WIJ Groningen

De nieuwe organisatievorm van WIJ Groningen is onderwerp van debat in de commissie Onderwijs en Welzijn om 16.30 uur.

WIJ Groningen is er voor de ondersteuning en zorg van Stadjers in het kader van de WMO, Jeugdwet en Participatiewet. WIJ Groningen is opgedeeld in elf WIJ-teams die in de Groningse wijken werken.

Verschillende organisaties als de gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties als MJD, Lentis, MEE Groningen en Verslavingszorg Noord Nederland werken hierin samen.

Zorgvuldigheid

Het college van B&W wil van WIJ Groningen per 1 januari 2018 een aparte stichting maken waar de managers en medewerkers bij in dienst komen. “Zorgvuldigheid gaat boven snelheid”, zeggen B&W over het proces naar de start van WIJ Groningen als stichting. De raadsleden kunnen tijdens de vergadering zeggen wat ze van de oprichting van een stichting vinden.

Verder staat op de agenda het nieuwbouwplan van ruim vier miljoen euro voor de locatie Bloemsingel/hoek Kolendrift voor huisvesting van onder meer het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni.

Op verzoek van de VVD bespreekt de commissie ook de plannen van het college om kindermishandeling aan te pakken. Voor de aanpak van kindermishandeling is een apart budget van 300.000 euro gereserveerd. De VVD wil dit extra geld zo veel mogelijk inzetten voor speciale “aandachtsfunctionarissen” kindermishandeling die op school werken of aan school zijn verbonden.

Woonruimteverdeelsysteem

In de raadscommissie Ruimte en Wonen om 20.00 uur staat onder meer huisvesting op de agenda. Verschillende woningmarktstrategieën om het woonbeleid van de gemeente te realiseren en ook de afspraken over nieuwbouwwoningen die de gemeente met de corporaties heeft gemaakt worden besproken.

B&W willen onder meer voorkomen dat gezinnen door gebrek aan voldoende huizen Groningen verlaten. Ze gaan bijvoorbeeld met de woningcorporaties het huidige woonruimteverdeelsysteem evalueren. “De vraag is, ook door de toename van bijvoorbeeld asielzoekers met een verblijfsvergunning, of het huidige systeem nog adequaat is.”

Ouderenmakelaars

Meerdere mogelijkheden gaan onderzocht worden, bijvoorbeeld labelen van gezinswoningen en die alleen aan gezinnen toewijzen, extra punten voor gezinnen en werken met zogeheten ouderenmakelaars om ouderen te verleiden te verhuizen zodat woningen voor gezinnen vrijkomen. In de Prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties staan de bouwplannen voor 2017.

“De huidige plannen gaan uit van een netto toename van ongeveer 250 woningen per jaar”, aldus B&W. “Hiermee ziet het beeld voor de komende jaren er een stuk rooskleuriger uit dan vorig jaar.” B&W zeggen dat ze zich blijven inzetten voor meer investeringen in de sociale woningvoorraad. “We willen een versnelling aanbrengen in de nieuwbouw van sociale huurwoningen via een actieplan.”

De drie commissievergaderingen in het stadhuis zijn openbaar en ook live te volgen via de website van de gemeenteraad: groningen.nl/gemeenteraad.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden