Fietspaden, verplaatsing van busstation en de cultuurnota in gemeenteraad

Foto: Jan Buurma

De onderwerpen fietspaden in Paddepoel en Selwerd, de verhuizing van het busstation naar de andere kant van het Hoofdstation en de cultuurnota worden woensdag 30 november besproken in de Groningse gemeenteraad.

Toegankelijkheid gebouwen en straten

Het initiatiefvoorstel van tien politieke partijen om de toegankelijkheid van Groningse gebouwen en straten te verbeteren is het eerste onderwerp. Dit plan is een vervolg op een symposium dat het CDA afgelopen maart organiseerde.

“De toegankelijkheid is een kwaliteit die van belang is, voor mensen met een handicap, ouderen, mensen met een kinderwagen, maar ook voor alle andere Stadjers”, aldus de indieners.

Vervolgens komen de watervisie en het nieuwe reclamebeleid kort aan de orde.

Busstation

De raad neemt een besluit over de verplaatsing van het busstation naar de zuidkant van het Hoofdstation en de aanleg van een kleine tunnel voor de bus onder het spoor door.

“Een busstation aan de zuidzijde van het Hoofdstation in combinatie met de korte busonderdoorgang zorgt ervoor dat de Stationsweg een stuk rustiger wordt omdat het merendeel van de bussen hier dan niet meer komt”, aldus B&W.

Haren

Politieke partijen kunnen reageren op een gemaakte reactie van B&W over het herindelingsontwerp dat de Provincie Groningen voor Groningen, Ten Boer en Haren heeft gemaakt. Daarin staat onder meer dat een toetreding van Haren de toekomstige gemeente met Groningen en Ten Boer nog sterker zal maken.

“Daarom blijft de uitnodiging aan de gemeente Haren om weer aan te sluiten bij het door de provincie in gang gezette proces, onverkort gehandhaafd.”

Suikerunieterrein

Verder komen vier discussiepunten uitgebreid aan de orde, waaronder het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen over de aanpak van de aardbevingen en de zogeheten ontwikkelingsstrategie voor het Suikerunieterrein.

Eikenlaan

De fietspadplannen voor Paddepoel en Selwerd. is een volgend onderwerp. B&W stellen voor twee ‘voorkeursvarianten’: het voorkeurstrac√© door Park Selwerd (inclusief de fietsoversteek Eikenlaan waar fietsers voorrang krijgen) en het voorkeurstrac√© langs de zuidzijde van de Noordelijke Ringweg samen met de bewoners tot definitieve ontwerpen uit te werken. Een ander fietspadplan langs het spoor wordt nader onderzocht.

Cultuurnota

Als laatste onderwerp is de definitieve cultuurnota. De raad neemt een besluit over de kunst- en cultuurplannen van het college voor de komende jaren. Voor de Groningse kunst- en cultuurwereld is er 8 november l een aparte hoorzitting geweest waarop de instellingen hun visie op de cultuurnota konden geven.

Deze openbare raadsvergadering begint om 16.30 uur in het stadhuis op de Grote Markt. De vergadering is ook online live te volgen via www.groningen.nl/gemeenteraad.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden