Nieuwe busroute binnenstad West

Er komt een centrumbushalte op de kop van de Westerhaven/Aweg. Het definitieve ontwerp voor het plan ‘Bussen over West’ is goedgekeurd door het college van B&W.

De centrumhalte is onderdeel van de nieuwe busroute. De bussen verdwijnen medio 2017 uit de Astraat/Brugstraat/Munnekeholm. De bussen rijden straks vanaf de Westersingel of Hoendiepskade via de nieuwe centrumhalte West naar de Westerhaven. Vervolgens rijden de bussen via de Eeldersingel, Emmaplein en Stationsweg weer via het Gedempte Zuiderdiep en de Herebrug naar het busstation (en vice versa).

De nieuwe busroute gaat ook via het Gedempte Zuiderdiep, omdat ongeveer de helft van de busreizigers uit of naar de binnenstad gaat.

Vrije busbaan

De Westerhaven krijgt een vrije busbaan. Er is gekozen voor een 30 km/u-inrichting met voldoende ruimte en overzicht voor de voetganger en buspassagier bij het ontwerp van de centrumhalte West op de kop van de Aweg.

Halte-eiland

In het midden komt een langgerekt halte-eiland met abri’s. De nadruk wordt hierbij gelegd op de vier haltes, die voor zowel de voetgangers en de bussen goed bereikbaar moeten zijn.

Doorstroming

De haltes worden verbonden door oversteken, die goed zichtbaar zijn in de bestrating, tussen de trottoirs en perrons aan de noord- en zuidkant van de A-weg. Parallelwegen zorgen gelijktijdig voor een goede doorstroming van fietsers en gemotoriseerd verkeer.

Het is het eerste uitgewerkte plan dat voortkomt uit de Binnenstadsvisie.

Meer informatie in de folder en op de speciale projectpagina.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden