Meeste Stadjers zijn vóór windenergie

Foto: Publiek Domein

De meeste inwoners van Groningen zijn voor windenergie. Ongeveer tweederde (61,5%) van de Stadjers vindt dat de voordelen van windenergie zwaarder wegen dan de nadelen.

Dit blijkt uit een peiling van de gemeente Groningen, waaraan 3.300 mensen hebben meegedaan. Bijna alle ondervraagden, 95% van de respondenten, vindt het belangrijk dat de gemeente Groningen werkt aan het opwekken van duurzame energie.

Voor- en nadelen

Vooral inwoners tot 35 jaar zien vaker de voordelen van windenergie, terwijl respondenten tot 50 jaar iets vaker de nadelen zien. Het grootste voordeel is dat ‘windenergie nooit opraakt’.

Wel vinden bijna alle respondenten dat windmolens op zodanige afstand van woningen moeten worden geplaatst dat er zo min mogelijk overlast is. Ongeveer de helft van de respondenten geeft als nadeel aan dat ze windmolens niet mooi vinden en dat de molens (teveel) geluid produceren.

Van de respondenten wil ongeveer een derde investeren in windmolens in Groningen, twee derde vindt dat de opbrengsten van windenergie moeten worden besteed aan het energiezuinig maken van woningen. Iets meer dan de helft wil de opbrengsten besteden aan het verminderen van woonlasten.

Geschikte plek

Een bedrijventerrein wordt door de meeste mensen gezien als een geschikte plek voor windmolens. Ook plaatsing langs een (snel)weg, rivier of kanaal wordt vaak genoemd. Een grote meerderheid ziet liever geen windmolens in natuurgebieden of in de omgeving van erfgoed. Driekwart vindt ook dat windmolens zoveel mogelijk bij elkaar op één locatie moeten worden geplaatst.

De mening van Stadjers werd ook gepeild op het festival Let’s Gro. De virtual reality-techniek om het effect van windmolens nabij de stad te verbeelden was voor veel belangstellenden verhelderend. Begin 2017 zullen alle bevindingen worden verwerkt in een gemeentelijk windbeleidsplan.

De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Het volledige rapport is te downloaden via www.os-groningen.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden