Overlast in Folkingestraat, toekomst van Suikerunieterrein en cultuurnota in commissies

Foto: Jan Buurma

De overlast in vooral de Folkingestraat en omgeving, de ontwikkelingsstrategie van het oude Suikerunieterrein en de definitieve cultuurnota zijn drie onderwerpen die vandaag, woensdag 16 november besproken worden in de commissies van de Groningse gemeenteraad.

Folkingestraat

In de commissie Financiën en Veiligheid is de overlast in het gebied tussen de Oude Kijk in ’t Jatbrug en het Hoofdstation het belangrijkste onderwerp, de zogeheten Gele Loper. Sinds enige tijd is sprake van toenemende (drugs)overlast in het gebied tussen de Werkmanbrug en de Vismarkt, en dan met name in de Folkingestraat en zijstraten.

‘Dat komt vooral door de aanpak van de overlast en de beëindiging van de prostitutie in het A-kwartier’, aldus burgemeester Peter den Oudsten. Het ‘overlastbeeld’ dat in het A-kwartier zichtbaar was, verplaatst zich meer en meer naar de Folkingestraat en omliggende straten.

‘De verwachting is dat inzet van camera’s langer nodig is, gezien de aard en hardnekkigheid van de problematiek’, aldus burgemeester Den Oudsten.

Suikerunie

De ontwikkelingsstrategie voor het voormalige Suikerunieterrein wordt besproken in de raadscommissie Ruimte en Wonen. Hierbij gaat het om de ontsluiting van het gebied, beter aan elkaar verbinden van de omliggende wijken, parken en bedrijventerreinen en het leggen van de relatie met de binnenstad.

Ook het nieuwe reclamebeleid en de Watervisie ‘Koersen op water’ wordt besproken. “Groningen heeft de ambitie om zich opnieuw sterker als stad aan het water te presenteren en de ruimtelijke, recreatieve en economische potentie van het water in de stad beter in te zetten”, aldus B&W.

“We willen het water meer ‘beleefbaar’ en toegankelijk maken en functie, gebruik en ruimtelijke inrichting op en langs het water daar beter op afstemmen.”

Definitieve cultuurnota

Over de definitieve cultuurnota 2017-2020 vergadert de raadscommissie Onderwijs en Welzijn. Vorige week hield de gemeenteraad een aparte hoorzitting waarnin kunst- en cultuurinstellingen hun visie konden geven op de nieuwe cultuurnota van het college. Dit betekent dat er tijdens deze commissievergadering niet meer kan worden ingesproken over de cultuurnota.

Sportaccommodaties

Verder komt onder meer het (Co)Investeringsfonds Sportaccommodaties aan de orde. Het ‘Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2016-2020’ is door de gemeenteraad in juni van dit jaar vastgesteld. Een onderdeel van dit programma is het faciliteren van verenigingen. Het (co)investeringsfonds is bedoeld voor de uitbreiding van sportaccommodaties. Aan de orde komt een voorstel van B&W over de financiële inrichting van dit fonds.

De drie raadscommissies Financiën en Veiligheid om 13.00 uur, Ruimte en Wonen om 16.30 uur en Werk en Inkomen om 20.00 uur in het stadhuis zijn openbaar en ook live te volgen via de website van de gemeenteraad: groningen.nl/gemeenteraad.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden