Stadsschapen vertrokken naar winterlocatie

De stadsschapen zijn dinsdag 15 november weer vertrokken naar hun winterlocatie in het Bargerveen bij Emmen in Drenthe. De kudde heeft de afgelopen maanden de groengebieden in de stad kort gehouden.

Bijna 300 Schoonebeekers en Veluwse heideschapen zijn voor het tiende seizoen ingezet bij het natuurvriendelijk beheer van bermen en groengebieden, meldt de gemeente. Met hun hoeven verbeteren schapen de structuur van de bodem waardoor nieuwe zaden kunnen kiemen en de beplanting meer variatie gaat vertonen. De schapen verspreiden allerlei plantensoorten, doordat ze zaden meedragen in hun vacht.

StadskuddeGrunn

De kudde at in de afgelopen maanden bijna 900.000 kilo gras. Dit is 10 tot 12 kilo per schaap per dag. Veel Stadjers namen in die periode een kijkje bij de kudde.

Inmiddels volgen ruim 1600 mensen de stadskudde op Twitter. De herder van de kudde is Bauke Arends. Hij houdt via twitter het wel en wee van de schapen op de hoogte. De schaapsherder twittert onder de naam: StadskuddeGrunn.

Ook in de wintermaanden blijft herder Bouke dat doen. Dit levert vooral in de lammertijd, van begin januari tot half februari, vaak spannende berichten op. De eerste stadslammetjes worden in januari geboren.

In april 2017 gaan de schapen weer in de stad aan de slag.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden