Bussen naar zuidzijde Hoofdstation

Foto: De Redactie

Het volledige busstation in Groningen wordt verplaatst naar de zuidzijde van het Hoofdstation. Het nieuwe busstation zal naar verwachting in 2021 in gebruik worden genomen, meldt de gemeente Groningen.

Hiermee geven de samenwerkende partijen binnen Groningen Spoorzone invulling aan de wens om één OV-knoop te realiseren voor zowel de bus- als treinreizigers.

Op de huidige plek aan de noordzijde is te weinig ruimt om verdere groei van het aantal reizigers mogelijk te maken. Ook is het huidige busstation slecht toegankelijk voor minder validen en zijn de bushaltes te klein om de vele reizigers te herbergen. Ook de verkeerssituatie op de Stationsweg ter hoogte van de Werkmanbrug is zeer complex, waardoor regelmatig onveilige situaties ontstaan.

Een busstation aan de zuidzijde kent deze nadelen niet.

Gestrekt busstation

In 2014 nam de gemeenteraad al het besluit zes haltes aan de zuidzijde van het Hoofdstation te realiseren. Deze bushaltes zijn bedoeld voor de HOV-bussen die komen vanuit het westen. Bussen kunnen ook via de verkorte busonderdoorgang vanuit de oostkant het busstation aan de zuidzijde bereiken.

Voor de westkant worden momenteel verschillende varianten uitgewerkt. Het nieuwe busstation zal een lang ‘gestrekt’ busstation worden.

Eén van de grote voordelen hiervan is dat de busreizigers de busbaan niet hoeven over te steken en direct gebruik kunnen maken van de nieuwe reizigerstunnel of de fietsenstalling aan de zuidzijde kunnen binnengaan om hun reis te vervolgen. Samen met de verbouwing van de treinperrons wordt zo één OV-knoop gerealiseerd, voor zowel bus- als treinreizigers.

Definitief bestemmingsplan Hoofdstation

Samen met het voorstel voor de verplaatsing van het busstation ontving de gemeenteraad ook het definitieve bestemmingsplan Hoofdstation en een update van het maatregelenpakket HOV-Visie. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid op de locatie van het huidige Post-NL pand een busonderdoorgang met groene inpassing te realiseren.

Daarnaast biedt het plan aan de westkant van het Hoofdstation de mogelijkheid voor een Kiss and Ride, een taxistandplaats en ruimte voor ongeveer 800 fietsparkeerplekken.

Overleg met omwonenden heeft geresulteerd in een schetsontwerp voor een parkachtige omgeving op de locatie van het huidige PostNL-pand. Dit wordt meegegeven aan de aannemer die te zijner tijd aan de slag gaat op de locatie.

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 16 november is er een inloopbijeenkomst over de plannen in de Puddingfabriek, Viaductstraat 3-4, tussen 19.30 en 21.00 uur.

Meer informatie is ook te vinden op de website van Groningen Spoorzone.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden