Gemeentebegroting 2017 in de gemeenteraad

Foto: CC BY-SA 4.0/Wikipedia Commons/ JoachimKohlerBremen

De vijf commissies van de gemeenteraad in Groningen vergaderen vandaag woensdag 2 november over de gemeentebegroting 2017. Er staat een kleine miljard euro op de begroting.

De eerste raadscommissie start om 10.00 uur in de ochtend en de laatste commissievergadering eindigt ‘s avonds om 22.30 uur.

Scheepvaartmuseum

In de Gemeentebegroting 2017 staan alle inkomsten en uitgaven van de gemeente voor volgend jaar. Ook de voorstellen van het college van B&W voor nieuwe investeringen staan erin.

Zo is er negen miljoen euro voor vernieuwing in de zorg beschikbaar, waaronder de ontwikkeling van de WIJ-teams. Ook gaat er tien miljoen euro aan investeringen naar stedelijke ontwikkeling. Twee miljoen daarvan gaat naar een grondige verbouwing van het Scheepvaartmuseum en twee miljoen gaan naar de ontwikkeling van het ‘cultuurcluster’ Ebbingekwartier.

Wat vinden de elf politieke partijen in de gemeenteraad van de keuzes van B&W? Daarover gaat het deze dag. In de vijf raadscommissies komen de verschillende de onderdelen waaruit de begroting is opgebouwd aan de orde.

Programma raadscommissies over de conceptbegroting 2017

  • Commissie Werk en Inkomen: 10.00 – 12.00 uur
  • Commissie Beheer en Verkeer: 13:00 – 15.00 uur
  • Commissie Onderwijs en Welzijn: 15.00 – 17.00 uur
  • Commissie Ruimte en Wonen: 17:00 – 19:00 uur
  • Commissie Financiën en Veiligheid: 20:00 – 22:30 uur (inclusief behandeling van de Tarievennota over bijvoorbeeld de OZB, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en parkeren bij automaten)

Doorklikbare begrotingswebsite

De gemeentebegroting is voor het tweede achtereenvolgende jaar een gebruiksvriendelijke, doorklikbare website in plaats van een boekwerk van honderden pagina’s: begroting.groningen.nl. Stadjers kunnen gemakkelijker zien waar de ongeveer een miljard euro op de begroting aan wordt besteed.

Begrotingsdebat

Na de vijf commissievergaderingen op 2 november volgt op woensdag 9 november vanaf 15.00 uur het jaarlijkse Begrotingsdebat in de gemeenteraad. Daarin gaan de fractievoorzitters met elkaar en het college van B&W in debat over de gehele gemeentebegroting en het voorgestelde beleid. Aan het eind van de vergadering is het aan de gemeenteraad om de begroting vast te stellen.

De vergaderingen vinden plaats in de oude raadzaal van het stadhuis op de Grote Markt. Ze zijn openbaar toegankelijk en live op internet te volgen via groningen.nl/gemeenteraad. Ook het concept-gemeentebegroting 2017 is daar te vinden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden