Nieuw parkeerbeleid, zorgverzekering voor minima, bevoorrading winkels en koopzondag Paddepoel op de agenda

Foto: Jan Buurma

Woensdag 12 oktober zijn er drie raadscommissies over onder meer het nieuwe parkeerbeleid, collectieve verzekering bij Menzis voor minima, bevoorrading winkels en koopzondag Paddepoel.

Raadscommissie Financiën en Veiligheid (13.00 uur)

Hierin gaat het om de jaarlijkse vergadering over de zogeheten Verbonden Partijen. Dat zijn samenwerkingsvormen waar de gemeente met andere partners bij betrokken is, zoals bijvoorbeeld Groningen Airport Eelde, Martiniplaza en NV Euroborg.

In deze vergadering gaat het vooral over de NV Groninger Monumentenfonds en de gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Groningen en Publieke Gezondheid & Zorg.

Raadscommissie Beheer en Verkeer (16.30 uur)

‘Hoeziejijstraat’

Over het nieuwe parkeerbeleid, ook wel de “herijking van de visie op parkeren” en de manier waarop, wil het college een breed debat, voordat ze met nieuwe parkeerbeleid komen. Het gaat dan behalve over parkeren ook over thema’s als groen, spelen en gezondheid.

Dat begint al tijdens de manifestatie Let’s Gro, van9 tot 12 november, als Stadjers onder het motto ‘hoeziejijstraat’ over hun straten kunnen meepraten. In december volgt een enquête over parkeren via het Stadspanel en in het voorjaar van 2017 een stadsdebat over de voorlopige parkeerplannen.

De raad beslist in oktober 2017 over de definitieve parkeervisie.

Emissievrije auto’s

Ook de bevoorrading van winkels, horeca, bedrijven en kantoren in de binnenstad staan op de agenda. Aan de oncomfortabele drukte en soms gevaarlijke situaties die zich soms in de binnenstad voordoen wil het college wat doen.

Het college zegt: “Om onze binnenstad in de toekomst leefbaar, gastvrij, bereikbaar en economisch vitaal te houden, voeren we, in goede dialoog met de sector, actief beleid rond de optimalisering van het goederenvervoer.”

Het college wil het zogeheten ochtendvenster, waarin bevoorrading is toegestaan, verruimen naar 5.00 uur tot 12.00 uur in plaats van 11.00 uur en het huidige avondvenster van 18.00 uur tot 20.00 uur opheffen. Emissievrije auto’s mogen wel buiten de venstertijden om bevoorraden.

Opnieuw staat de ‘route’ om als stad Groningen in 2035 energieneutraal te zijn op de agenda. Samen met een groot aantal partners waaronder woningcorporaties, de Groningse ziekenhuizen en het onderwijs wil de gemeente de zogeheten energietransitie versnellen: van fossiele brandstoffen naar duurzame energie uit bijvoorbeeld zon en water. Er wordt een proef met warmtepompen voorbereid die CV-ketels kunnen vervangen.

Verder overlegt de gemeente met partijen die de introductie van elektrische voertuigen of voertuigen op waterstof kunnen bespoedigen.

CO2-uitstoot

Om CO2-neutraal te worden is ook energiebesparing bij de inwoners belangrijk, zegt het college. Daarom heeft het energieloket ‘Groningen woont SLIM’, dat adviseert over energiebesparing, een belangrijke rol. “Groningen heeft 89.000 woningen”, aldus B&W. “We hebben nog 19 jaar (heden tot 2035) om de CO2-uitstoot naar het nulpunt te reduceren.”

Raadscommissie Werk en Inkomen (20.00 uur)

Collectieve zorgverzekering voor minima

Hierin gaat het onder meer over de collectieve zorgverzekering voor minima. Hierover heeft de gemeente met zorgverzekeraar Menzis gepraat. De gemeenteraad heeft eerder aangedrongen op verkenning van de mogelijkheden voor hogere premiekorting en het meeverzekeren van het verplichte eigen risico. Het college heeft een en ander onderzocht en besloten de collectieve zorgverzekering voor minima (CZM) voor 2017 ongewijzigd in stand te houden.

Koopzondag

Ook de koopzondag in Paddepoel is onderwerp van debat, op verzoek van het CDA. Ondernemers in Paddepoel zouden door verhuurders worden verplicht open te zijn op koopzondagen. Als dat niet gebeurt, volgen er boetes. Het college zegt dat verplicht open zijn nooit de bedoeling is geweest.

De drie commissievergaderingen in het stadhuis zijn openbaar en ook live te volgen via de website van de gemeenteraad: groningen.nl/gemeenteraad.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden