‘Energieneutraal Groningen’, Kelderwerk en aanpak Diepenring in commissies gemeenteraad

Foto: Google Maps

Het streven van Groningen om in 2035 energieneutraal te zijn, de aanpak van de Diepenring en de huisvesting van stichting Kelderwerk zijn drie onderwerpen waarover de Groningse gemeenteraad woensdag 14 september praat.

De commissie Werk en Inkomen vergadert vanaf 16.30 uur over onder meer de huisvestingsproblemen van stichting Kelderwerk. De commissie Beheer en Verkeer praat vanaf 20.00 uur over onder meer de energieambities van Groningen, de aanpak van de Diepenring en de herinrichting van de Van Lenneplaan.

Kelderwerk

Op verzoek van de SP en de PvdA worden de huisvestingsproblemen van sportschool stichting Kelderwerk besproken in de commissie Werk en Inkomen. De stichting zit in een toren in Paddepoel maar moet daar uit. Van de sportschool maken veel mensen in een achterstandssituatie gebruik. De gemeente zoekt naar een oplossing, maar die is er nog niet.

De twee partijen willen dat Kelderwerk blijft en vragen de andere fracties om daar tijdelijk geld voor moet uittrekken.

Ook de stijgende uitgaven vanuit de bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering wordt besproken op verzoek van de SP. Zo’n 42% van alle uitgaven bijzondere bijstand heeft te maken heeft met kosten voor het beschermingsbewind van uitkeringsgerechtigden.

Proef met zelfrijdende auto’s

In de commissie Beheer en Verkeer gaat het over de ambitie om als stad in 2035 energieneutraal te zijn, waarbij de raadsleden bijvoorbeeld de ‘Routekaart Groningen energieneutraal’ bespreken. In de routekaart geven de gemeente en andere partners aan welke maatregelen voor de komende jaren zijn gepland om dit doel te halen.

Het debat gaat ook over de aanbevelingen van bureau Quintel over de beste route naar een klimaatneutrale stad. Aanbevelingen zijn onder meer een herhalende campagne voor bewoners over de vervanging van alle apparaten die fossiele brandstoffen verbranden, experimenteren met energiebelasting voor kleinverbruikers, compleet elektrisch openbaar vervoer en een grote praktijkproef met zelfrijdende elektrische deelauto’s tussen 2018 en 2020.

‘Van Lennepplein’

Voor de aanpak van de Van Lenneplaan in De Wijert willen B&w 450.000 euro uittrekken om van deze straat met winkelcentrum meer een soort ‘Van Lennepplein’ te maken. “Een bestemming waar je stopt en boodschappen gaat doen of een kopje koffie drinkt op een terras”, aldus het college. Er is een plan samen met omwonenden, ondernemers en klanten van het winkelcentrum plan gemaakt dat volgens B&W de volledige instemming heeft van alle direct betrokkenen.

Er komen parkeerplaatsen, fietsparkeerplaatsen en vuilcontainers bij en de verkeerskundige herinrichting moet voor minder vervelende situaties zorgen. Vorig jaar had de ChristenUnie al raadsvragen over de verkeersproblematiek op de Van Lenneplaan aan het college gesteld.

Diepenring

De aanpak van de Diepenring gaat in eerste instantie vooral om aanpassing van het wegprofiel, zoals die eerder in de Visie Diepenring door de gemeenteraad is vastgesteld. Eén rijstrook met een breed fietspad ernaast. Door nog dit jaar te beginnen met de werkzaamheden aan de rijbaan van de Diepenring, moet de doorstroming van het verkeer tijdens de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg gewaarborgd blijven. Andere aanpassingen aan de Diepenring, zoals onder andere de algehele inrichting van de kadestrook langs het water, zijn op dit moment nog niet meegenomen.

Fietsbeheer

Verder op de agenda: de aanbesteding van het fietsbeheer in de stad, dat nu door WerkPro gebeurt. De raadscommissieleden kunnen hun zegje doen over hoe de gemeente van plan is die aanbesteding te gaan doen. B&W willen bijvoorbeeld maximaal twee van de drie ‘kavels’ (station Europapark, stallingen binnenstad en het stationsgebied, inclusief de fietsopvang en fietsverkoop) aan dezelfde partij overlaten. Dit om kleinere organisaties een kans te geven en om de onderlinge scherpte erin te houden. De gemeente stelt als eis dat de huidige WerkPro-medewerkers en de gedetacheerde medewerkers van de sociale werkvoorziening iederz meegaan.

Deze openbare vergadering is vrij toegankelijk in het stadhuis ook live te volgen via groningen.nl/gemeenteraad.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen