Concept-cultuurnota en sportvrijwilligers in raadscommissie woensdag 7 september

Foto: Jan Buurma

De Groningse gemeenteraad begint woensdagavond 7 september na het zomerreces met de eerste commissievergadering van de commissie Onderwijs en Welzijn. Daarin gaat het over de nieuwe concept-cultuurnota en een plan over vrijwilligers in de sport.

De geplande twee commissievergaderingen van de commissies Financiën en Veiligheid en Ruimte en Wonen gaan vanwege onvoldoende onderwerpen niet door.

De eerste gemeenteraadsvergadering waarin besluiten worden genomen is op woensdag 28 september.

Vernieuwing

De raadscommissieleden Onderwijs en Welzijn bespreken woensdag de concept-cultuurnota 2017-2020 van het college van burgemeester en wethouders (B&W), waarin de de concrete kunst- en cultuurplannen staan die voortvloeien uit de kadernota cultuur ‘Cultuurstad Groningen, City of Talent 2017-2020’, die vorig jaar is vastgesteld.

“De komende jaren kiezen we ervoor om onze culturele infrastructuur te versterken en ruimte te maken voor vernieuwing”, aldus het college.

© Gemeente Groningen
© Gemeente Groningen

Cultuurpijlers

Jaarlijks is er een subsidiebudget van ruim 10,2 miljoen euro beschikbaar plus nog eens 177.000 euro aan zogeheten intensiveringsgelden waarover de coalitiepartijen D66, PvdA, GroenLinks en VVD in het coalitieakkoord afspraken hebben gemaakt.

Het college heeft een aantal “cultuurpijlers” aangewezen waaronder het Groninger Museum, het Noord Nederlands Orkest, Eurosonic Noorderslag en het Noord Nederlands Toneel. De politieke partijen kunnen het college aandachtspunten en aanbevelingen meegeven voor de definitieve cultuurnota tijdens de commissievergadering.

In de concept-cultuurnota staan ook de subsidieplannen van het college. Soms wijkt het college af van het subsidieadviezen van de Kunstraad. Betrokken instellingen kunnen over deze conceptnota zogeheten zienswijzen indienen. De gemeenteraad neemt in november een besluit over de definitieve cultuurnota.

‘We the North’

Van belang voor de definitieve cultuurnota zijn ook landelijke fondsen en het Rijk die wel of niet bijdragen aan sommige Groningse instellingen.

Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over landelijke bijdragen voor Grand Futura (theater), Noorderlicht (fotografie) en de Noorderlingen (theater).

De commissie praat ook over het cultuurprogramma ‘We the North’ waarin de drie noordelijke provincies, de drie provinciehoofdsteden en Emmen samenwerken. “Samenwerking in Noordelijk verband komt voort uit de overtuiging dat de regio samen sterker staat dan alle partners afzonderlijk”, aldus het Groningse college van B&W.

Vrijwilligersmakelaar

Verder staat een initiatiefvoorstel van de VVD en D66 over vrijwilligerswerk in de sport op de agenda. Dit plan steunt het burgerinitiatief van Stadjer Patrick Kampherbeek om als vrijwilligersmakelaar de verbinder en aanjager te zijn tussen wijken en sportverenigingen als het gaat om vrijwilligerswerk. De vrijwilligersmakelaar brengt de vrijwilligersvraag per sportvereniging in kaart en kijkt hoe potentiële vrijwilligers het beste kunnen worden benaderd en begeleid.

“De meerwaarde van dit initiatief wordt door een breed scala aan organisaties onderschreven”, aldus de indiener van het initiatiefvoorstel Jasper Honkoop (VVD) en Wieke Paulusma (D66).

Participatie

Tot nu toe heeft de vrijwilligersmakelaar 45 vrijwilligersvacatures in beeld gebracht en zijn er tien vrijwilligers vanuit de bijstand actief bij sportverenigingen. Het initiatiefvoorstel vraagt om 40.000 euro voor een proef van een jaar met de vrijwilligersmakelaar. Het college heeft al aangegeven enthousiast te zijn en dat geld ter beschikking te stellen voor uitvoering van de proef.

‘Het levert een bijdrage aan meerdere beleidsdoelstellingen’, aldus B&W.

“Zowel op het gebied van sport, gezondheid, participatie als gebiedsgericht werken.” Hoewel de steun van het college het initiatiefvoorstel overbodig maakt, willen de initiatiefnemers toch graag dat de raadsleden in de commissie hun mening over hun initiatiefvoorstel geven.

De vergadering van de commissie Onderwijs en Welzijn begint om 20.00 uur en is openbaar. Ook live te volgen via de website van de gemeenteraad: groningen.nl/gemeenteraad.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen