Gemeenteraad besluit woensdag over nieuwe wijk Stadshavens

Foto: De Redactie

De gemeenteraad van Groningen neemt vandaag, woensdag 15 mei een besluit over de plannen voor de nieuwe wijk Stadshavens. Deze nieuwe wijk rond het Eemskanaal, tussen het Damsterdiep en de Sontweg, moet volgens het college van B&W bijdragen aan de groei van Groningen en de toenemende vraag aan woonruimte.

Stadshavens moet volgens de gemeente een groene, stedelijke wijk worden met in totaal 3.300 woningen, 33.000 m² commerciële en maatschappelijke bedrijfsruimte, en een Havenpark. Om plaats te maken voor de nieuwbouw verdwijnt het bedrijven- en industrieterrein langs het Eemskanaal en het Betonbos.

Omgevingsplan

Om de Stadshavens-plannen te kunnen uitvoeren moet de gemeenteraad instemmen met wijziging van het zogeheten omgevingsplan voor het Stadshavens-gebied. Daar heeft het college van B&W het raadsvoorstel ‘Gewijzigde vaststelling wijzigingsbesluit Omgevingsplan 1 gemeente Groningen (Stadshavens)’ voor gemaakt.

Stemt de raad hier woensdag mee in, dan kan de gemeente met samenwerkingspartners de plannen voor de verschillende deelgebieden van deze nieuwe woonwijk gaan uitwerken. In de voorbereiding op een besluit over Stadshavens heeft de raad een aparte inspreeksessie voor bewoners en bewonersorganisaties gehouden. Daar kwam veel kritiek over het participatieproces naar boven.

Verschillende raadsfracties hebben aangekondigd mogelijk met moties over Stadshavens te komen. Het debat woensdag gaat dan over die moties en niet meer over de inhoud van het raadsvoorstel zelf. Daar heeft de raad 24 april al uitgebreid over gedebatteerd.

Sportaccommodaties

Verder neemt de raad een besluit over de ambities over de gemeentelijke sportaccommodaties. Die staan opgeschreven in het ‘Ambitiedocument (door)ontwikkeling sportvoorzieningen 2037’. Dat is er iets moet gebeuren, staat volgens B&W vast. Het aantal Groningers neemt toe, dus ook de vraag naar sport- en beweegvoorzieningen waarvan de binnensportcomplexen verouderd zijn (gemiddeld 37 jaar oud).

Extra ijsvloer

B&W willen onder meer extra buitensportvoorzieningen. Er is vooral behoefte aan extra hockey- en tennisvoorzieningen. Verder zet het college in op twee extra sporthallen en één extra sportzaal, minimaal 4 25-meter zwembanen erbij en een extra ijsvloer van 30×06 meter. Daarnaast moet er ook worden verduurzaamd.

Als de raad voor het ambitiedocument stemt, gaat het college aan de slag met concrete plannen voor de Groningse sportvoorzieningen voor de komende 13 jaar. Ook rond dit onderwerp zijn verschillende moties aangekondigd door raadsfracties.

Statushouders

De gemeenteraad stemt over meer raadsvoorstellen, onder meer over de uitbreiding van Thuiszorg050 voor tijdelijke uitbreiding van de intake van statushouders voor inburgering en het Scholenplan 2024-2039 over onderwijshuisvesting.

Geheugenpaviljoen

Verder komt het Geheugenpaviljoen Zuiderplantsoen aan de orde. Dat is een plan om een stukje van de Zuidelijke Ringweg als herinnering aan die ringweg te laten staan. Met een petitie (meer dan 1700 handtekeningen) en mails (meer dan 200) aan de raad hebben veel inwoners laten weten tegen het Geheugenpaviljoen te zijn. Inwoners hebben ook over het Geheugenpaviljoen ingesproken.

Er komt onder meer een motie in stemming die vraagt om het bewuste deel van de ringweg te laten staan, maar nu niet tot realisatie van het kunstwerk Geheugenpaviljoen over te gaan. Eerst moet er een nieuw uitgebreid participatietraject met buurtverenigingen en individuele inwoners komen. Het resultaat kan leiden tot aanpassingen aan het plan van het Geheugenpaviljoen of tot een nieuw ontwerp.

Kijk voor de complete agenda met alle stukken op de website van de gemeenteraad gemeenteraad.groningen.nl. De raadsvergadering in het stadhuis op de Grote Markt is vanaf de tribune van de raadzaal te volgen. Ook is de vergadering thuis via de livestream op de website van de gemeenteraad te volgen. De vergadering begint om 16.30 uur.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen