Presentatie onderzoek slavernijgeschiedenis aan gemeenteraad woensdagavond

Foto: Jan Buurma

Woensdagavond wordt een onderzoek naar de slavernijgeschiedenis gepresenteerd aan de gemeenteraad. “Wat waren de banden van het stadsbestuur van Groningen met slavernij via de VOC en de WIC?”

Het onderzoek is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit en het Groninger Museum. De raad heeft zelf om het onderzoek gevraagd. De gemeenteraad nam op 30 juni 2021, de dag vóór Keti Koti, een motie aan die het college van B&W verzocht om de rol te onderzoeken van Groningen en in het bijzonder die van het stadbestuur bij slavernij in de overzeese gebieden waar de VOC (de Verenigde Oostindische Compagnie) en de WIC (de Westindische Compagnie) actief waren.

De onderzoekers zijn in hun onderzoek ingegaan op de banden van het stadsbestuur met slavernij. Ook de verbanden tussen racisme en slavernij in het verleden en hun huidige vormen en het onderwerp excuses komen aan de orde.

Rapport online beschikbaar

De onderzoekers presenteren het onderzoek ‘De slavernijgeschiedenis van Groningen’ woensdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Een exemplaar van het onderzoeksrapport wordt aan raadslid Jim Lo-A-Njoe overhandigd, één van de initiatiefnemers van de motie over het slavernijverleden. Woensdagavond om ongeveer 19.00 uur komt het rapport ook online beschikbaar op de website van de gemeenteraad gemeenteraad.groningen.nl

De presentatie is openbaar, inwoners kunnen bij de presentatie aanwezig zijn. Na afloop is er in de Anda Kerkhovenzaal van het stadhuis gelegenheid om na te praten.

Zandwegen

Voorafgaand aan de presentatie begint om 16.30 uur het vervolg van de zogeheten meningsvormende sessie over de zandwegen in en rond Haren. Het is het vervolg op een eerdere vergadering. De raadsfracties spreken zich uit over de Nota Zandwegen over het onderhoud van de bijzondere zandwegen.

Petitie

Tijdens het spreekhalfuur van de raad tussen 20.30 en 21.00 uur is er een presentatie van de werkgroep Behoud Kardinge over de toekomst van de ijsbaan en de overhandiging van handtekeningen van een petitie over het Geheugenpaviljoen voor de ringweg.

Scandinavische Havens

Insprekers zijn er wel bij de vergadering over de Gebiedsvisie Scandinavische Havens die om 21.00 uur begint. In die gebiedsvisie schetst het college van B&W het toekomstperspectief voor dat gebied in de stad. “Doel is van de Scandinavische Havens een levendig havenkwartier te maken met volop ruimte voor bedrijvigheid, zowel op het land, als op het water”, aldus het college. De vraag is wat de raad ervan vindt.

Kijk voor een compleet overzicht van alle vergaderingen en sessies van de raad op de Politieke Woensdag van 28 februari op de website gemeenteraad.groningen.nl

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen