Voorkeur voor meer ‘sociaal en betaalbare woningbouw’ in Meerstad

Foto: De Redactie

Het college van B&W wil meer sociale en betaalbare woningbouw in Meerstad. Daarom heeft het college besloten om drie uitwerkingsmodellen voor plangebied Meerstad voor te leggen aan de gemeenteraad.

Het advies aan de raad is om één daarvan te kiezen als voorkeursmodel, voor de ontwikkeling van het gebied voor de komende tien jaar, aldus de gemeente. “Dat is een model waarmee Meerstad flink gaat bijdragen aan een stad voor iedereen, doordat er meer sociale woningbouw en betaalbare woningen komen”.

Drie uitwerkingsmodellen

In het voorkeursmodel is sprake van ongeveer 10.000 woningen in het plangebied. Dat is meer dan de achtduizend woningen die in de Agenda voor de Toekomst staan. In november 2022 werd de Toekomst Plangebied Meerstad vastgesteld, met het Wensbeeld 2050. De raad gaf toen de opdracht mee om alles financieel, technisch en planologisch verder uit te werken. Het tekenen en rekenen heeft volgens de gemeente laten zien dat een van de drie modellen het beste antwoord geeft op de combinatie van de uitgangspunten en meer woningbouw oplevert.

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Als de raad voor dit model kiest, gaan we verdichten. Dat houdt in dat we de woningen bouwen binnen de grenzen van de nieuwe woongebieden zoals die in het Wensbeeld staan. We willen niet dat dit ten koste gaat van het groen, de grootte van het meer of de kwaliteit van de openbare ruimte die we nastreven. Analyses laten zien dat dit aantal ruim past binnen de geplande woongebieden en nog steeds prettige leefgebieden oplevert”.

Aan dit model zijn extra kosten verbonden, omdat het woningprogramma afwijkt van de oorspronkelijke opdracht van de grondexploitatie (dat was vooral bouwen voor het dure segment) en de opbrengsten van dit programma zijn lager. Daar moet dekking voor gevonden worden.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 15 november.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen