Raad bespreekt plannen voor invoering reclamebelasting

Foto: Archief De Redactie

De gemeenteraad van Groningen vergadert deze over de invoering van reclamebelasting. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) wil vanaf 2024 alle openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg belasten.

Hierbij valt te denken aan posters, uithangborden, lichtreclame en naamborden, aldus de gemeente. Het gaat om vrijwel alle reclame-uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Dit wil het college doen om de openbare ruimte te herwinnen en verrommeling van het straatbeeld tegen te gaan.

Binnenstad

Het tarief van deze belasting is afhankelijk van het oppervlak van reclame in vierkante meters en de locatie. Hoeveel meer reclame, zoveel te duurder is het tarief. De binnenstad is duurder dan erbuiten. Ter illustratie: voor een poster van 3 vierkante meter in de binnenstad zou dan 262,50 euro aan belasting betaald moeten worden, buiten de binnenstad ligt dit bedrag op 131,25 euro.

Gefaseerde invoering

De belasting zal gefaseerd ingevoerd worden. In 2024 worden alle reclame-uitingen tot 2 vierkante meter belast, in 2025 zal dit teruggebracht worden naar 1 vierkante meter.

Vrijstellingen

Er is wel een aantal vrijstellingen. Zo worden aankondigingen die korter dan 13 weken op dezelfde locatie aanwezig zijn niet belast en aankondigingen op sportvelden die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg ook niet. De gemeente maakt geen onderscheid in sectoren. Zo betalen niet alleen ondernemers belasting, ook scholen, de culturele sector en de gemeente zelf zullen straks reclamebelasting moeten betalen.

Het invoeren van de reclamebelasting is een onderdeel van het coalitieakkoord. De gemeenteraad besluit vandaag over het raadsvoorstel van B&W over de reclamebelasting.

Insprekers

Aan het begin van deze sessie komt een aantal ondernemers inspreken om de raadsleden te vertellen wat zij van het gevoerde gemeentelijke beleid vinden. Deze openbare vergadering begint om 21.00 uur en is in de raadzaal van het stadhuis. Belangstellenden kunnen de vergadering vanaf de publieke tribune volgen of thuis live via de website van de gemeenteraad gemeenteraad.groningen.nl

Agenda Politieke Woensdag

Deze sessie over reclamebelasting is onderdeel van de Politieke Woensdag van de gemeenteraad. Kijk voor een compleet overzicht van alle vergaderingen op gemeenteraad.groningen.nl

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen