3.500 kinderen geen jeugdhulp in Groningen door miljard euro bezuiniging kabinet

Foto: De Redactie

3.500 kinderen in de gemeente Groningen kunnen geenjeugdhulp krijgen als de Hervormingsagenda Jeugd in zijn huidige vorm blijft bestaan, meldt de gemeente. Het gaat hierbij om 20% van de kinderen. Dat blijkt uit een impactanalyse op deze Hervormingsagenda Jeugd.

Aan deze agenda werken verschillende partijen met als doel de hulpverlening te verbeteren en het jeugdstelsel beter beheersbaar te maken. Aan deze agenda hangt echter een bezuiniging van een miljard euro. De Jeugdhulpregio Groningen voelt zich verantwoordelijk voor betere en tijdige zorg voor kwetsbare kinderen en hun gezinnen en de noodzaak om de kosten daarvoor beheersbaar te maken. Echter niet de bezuinigingen moeten leidend zijn, maar het belang dat de hulp terecht komt bij kinderen en jongeren die dat het hardst nodig hebben.

“De huidige uitwerking van de Hervormingsagenda geeft geen antwoord op de toenemende vraag aan ondersteuning van kinderen en ouders”, stelt wethouder Jeugd, Manouska Molema. “Het is alleen gericht op het bestrijden van symptomen, en de kosten die dit met zich meebrengt. We moeten een antwoord vinden op de echte problemen, namelijk de forse toename van kwetsbaarheid en complexe problematiek bij kinderen en hun gezin. In Groningen gunnen wij alle kinderen gelijke kansen. We willen dat ze veilig opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hier werken we iedere dag hard aan samen met jeugdzorg, welzijn, zorg, onderwijs en maatschappelijke partners. Dat doen we door in te zetten op het voorkomen van complexe problematiek, en als deze problematiek er wel is dit zo goed mogelijk op te lossen. Deze Hervormingsagenda haalt het fundament, namelijk preventie en lichte hulp, uit onze aanpak. Het gevolg hiervan is verdere toename van kwetsbaarheid en complexe problematiek bij kinderen en hun gezin. Uiteraard willen we graag meewerken aan het verbeteren van ons Jeugdstelsel. Echter, een besparing als deze is niet realistisch.”

De financiële analyse vanuit zeven gemeenten, waaronder Groningen stelt grote vraagtekens bij de haalbaarheid en wenselijkheid van de besparing. Een dergelijke bezuiniging zal leiden tot een forse ontslaggolf, langere wachtlijsten en een beperking van de hulp aan kwetsbare kinderen. Ook is het de vraag of de besparing niet tot toenemende kosten elders zal leiden. Zo zal de druk op het onderwijs waarschijnlijk fors toenemen, wat kan leiden tot een nog grotere toestroom naar het speciaal onderwijs.

Vrijdag stuurden de veertig grootste gemeenten, G40 (waaronder ook Groningen) en G4 ook een brandbrief over bovenstaande naar de woordvoerder Jeugd van de Tweede Kamer.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen