‘Rekeningdag’ voor Groningse gemeenteraad

Foto: Publiek Domein

Vandaag, woensdag 25 mei, is het ‘Rekeningdag’ voor de Groningse gemeenteraad.

De raad vergadert in vijf raadscommissies over de Gemeentebegroting 2015. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) legt daarin verantwoording af over het gevoerde beleid van de gemeente Groningen in 2015 en de financiële resultaten.

Fietsstad

Als het over het beleid gaat, stellen burgemeester en wethouders dat ze op koers liggen. “Stad boekt vooruitgang. Er is 2015 veel in beweging gezet.” De genoemde voorbeelden zijn de uitbreiding van het aantal sociale teams in de Stad en de start van de WIJ-teams. Verder halen ze de nota’s over Groningen als fietsstad en de cultuurnota aan. En ook de woonvisie ‘Wonen in Stad’ en binnenstadsvisie ‘Bestemming Binnenstad’ waardoor de stadsbussen van de Grote Markt verdwijnen, noemen ze als voorbeeld.

Bijstandsuitkeringen

En over het geld: per saldo heeft de gemeente in 2015 23,8 miljoen euro ‘overgehouden’. B&W weten al wat ze met dit geld willen doen. Bijvoorbeeld de tegenvaller van 15,7 miljoen euro voor de bijstandsuitkeringen opvangen. Dat bedrag krijgt de gemeente minder van het Rijk om deze uitkeringen te verstrekken.

Verder stelt het stadsbestuur voor nog eens 1,5 miljoen euro te reserveren voor eventuele risico’s bij de Wmo. Dat is de wet die de gemeentelijke ondersteuning regelt om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Een ander voorstel is 700.000 euro te besteden voor 15 extra trainees bij de gemeente om zo voor verjonging bij de ambtenaren te zorgen.

Duurzaamheid

De commissies bespreken de verschillende programma’s en paragrafen waaruit de Gemeenterekening is opgebouwd. Programma’s zijn bijvoorbeeld cultuur, verkeer en economie en werkgelegenheid. Voorbeelden van paragrafen zijn duurzaamheid, ‘integraal gebiedsgericht werken’ en ‘vernieuwing sociaal beleid’.

Openbaar

Deze raadscommissievergaderingen zijn in de oude raadzaal van het stadhuis op de Grote Markt. Ze zijn openbaar en ook live te volgen via de website van de gemeenteraad: groningen.nl/gemeenteraad. Daar is bij ‘Raadsinformatie’ ook de complete Gemeenterekening 2015 te vinden.

Schema ‘Rekeningdag’ 2015:

10.00 – 12.00 uur: commissie Ruimte en Wonen
13.00 – 15.00 uur: commissie Werk en Inkomen
15.00 – 17.00 uur: commissie Beheer en Verkeer
17.00 – 19.00 uur: commissie Onderwijs en Welzijn
20.00 – 22.30 uur: commissie Financiën en Veiligheid

‘Rekeningraad’

De Gemeenterekening 2015 komt op woensdag 8 juni nog eens aan de orde tijdens een aparte raadsvergadering vanaf 15.00 uur. De politieke partijen kunnen dan in de raad ook moties indienen waarover de gemeenteraad dan gaat stemmen. Aan het eind van deze ‘Rekeningraad’ is het de bedoeling dat de raad de Gemeenterekening vaststelt.

De vergaderingen worden live uitgezonden op groningen.raadsinformatie.nl/live

Reacties

0