Gemeentejaarrekening 2021: positief financieel resultaat

Foto: De Redactie

De gemeente Groningen slootthet jaar 2021 af met een positief rekeningresultaat van 4,4 miljoen euro. Het bruto resultaat is 60,5 miljoen euro positief. Met de jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over de behaalde resultaten en de besteding van middelen in het afgelopen jaar.

De leidraad hiervoor is het coalitieakkoord. Deze jaarrekening is de laatste van de afgelopen collegeperiode.

Wethouder Financiën Berndt Benjamins: “Uiteraard blikken we in deze jaarrekening terug op de afgelopen collegeperiode. Zowel inhoudelijk maar ook vanuit financieel oogpunt kunnen we tevreden terugkijken op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. Veel van de ambities uit ons coalitieakkoord hebben we kunnen verwezenlijken en daar ben ik trots op”.

Het bruto saldo van jaarrekening 2021 (60,5 miljoen) geeft een vertekend beeld. Dit bedrag is namelijk niet vrij besteedbaar maar blijft grotendeels (56,2 miljoen euro) beschikbaar voor het oorspronkelijke doel, bijvoorbeeld voor meerjarige projecten of samenwerkingsverbanden. Het resultaat ontstond voor een deel doordat de uitvoering van projecten of beleid over de jaargrens heenliep. Het overige vrij besteedbare deel (4,4 miljoen) wordt ingezet voor de begroting van 2023.

De gevolgen van de corona crisis en de bijbehorende maatregelen zijn ook in 2021 een belangrijke oorzaak van de omvang van het positieve resultaat. Veel projecten en activiteiten konden namelijk geen doorgang vonden of liepen vertraging op. Daarnaast heeft de corona compensatie van het rijk invloed op het resultaat.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen