Start werkzaamheden herinrichting Grote Markt in september

Impressie Grote Markt. (Archief De Redactie)
Foto: Gemeente Groningen

In de loop van september starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Grote Markt. De aanpak om van het centrale plein in de binnenstad een aantrekkelijk verblijfsgebied te maken, gebeurt in een groot aantal deelfasen en duurt in totaal zo’n anderhalf jaar. De werkzaamheden zijn begin 2024 zo goed als afgerond, meldt de gemeente.

Aanpak in deelprojecten

Het ontwerp is op onderdelen nog verfijnd en uitgewerkt. Om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken, zijn de werkzaamheden verdeeld over verschillende fasen. Tijdens elke fase is een ander deel van het plein afgesloten. Wanneer nodig worden er omleidingsroutes voor fietsers en logistiek verkeer aangewezen. Alle winkels en woningen blijven gedurende de werkzaamheden wel gewoon bereikbaar.

Het werk aan de Grote Markt start aan de zuidwestzijde: het gebied tussen het Stadhuis, Bakker Bart en de kiosk. Dit deelproject is naar verwachting eind 2022 afgerond. Daarna vervolgen de werkzaamheden in de winterperiode richting het terrassengebied voor de Drie Gezusters, zodat er niet te veel ongemak is voor de horeca. Op de website jouwgrotemarkt.groningen.nl staat een plattegrond waarop alle deelprojecten en hun fasering overzichtelijk staan afgebeeld.

Warenmarkt naar Vismarkt/Akerkhof

De Grote Markt wordt in de definitieve situatie een verblijfsplein waar regelmatig evenementen op kunnen plaatsvinden. De warenmarkt wordt geconcentreerd in het Vismarkt/Akerkhof-gebied. “Een langgekoesterde wens van velen”, aldus de gemeente. In overleg met de warenmarkt is besloten dat de marktkramen die voor en naast het Stadhuis staan, per 1 juni 2022 verhuizen naar een nieuwe locatie tussen de Vismarkt en het Akerkhof.

De snackkramen aan de zuidzijde van het Stadhuis behouden wel hun plek. Voor vaste standplaats¬houders, zoals de poffertjeskraam en de bloemenstalling, komt er een aparte plek aan de noordzijde van de Grote Markt (voor het Groot Handelshuis).

Bussen gaan andere route rijden

Op 17 juli 2022 gaat de zomerdienstregeling van het openbaar vervoer in. Vanaf dat moment rijden er geen bussen meer over De Grote Markt. De nieuwe bus route gaat via Zuiderdiep-Kattendiep-Kattenbrug-Turfsingel-W.A.Scholtenstraat-busknooppunt UMCG Noord en vice versa.

Voor de nieuwe bus route zijn nieuwe binnenstadshaltes gemaakt waar reizigers kunnen in- en uitstappen: de halte Sint Jansbrug (bij de Stadsschouwburg en het Provinciehuis) en op het Zuiderdiep en Kattendiep.

Vanaf 17 juli start ook een proefproject voor alternatief vervoer, om mensen met een mobiliteitsbeperking vanaf de binnenstadshaltes Sint Jansbrug, Zuiderdiep en Westerhaven naar de Grote Markt te vervoeren. Binnenkort wordt over dit proefproject meer bekend gemaakt.

Straatmeubilair

Afgezien van veel te hergebruiken keien die nu ook al op het plein liggen, komen er ook heel veel nieuwe steentjes bij. Aan de hand van een aantal proefvakken met verschillende soorten bestrating legt het college van B&W momenteel de laatste hand aan de selectie. Er zal gekozen worden voor een steen die met de jaren alleen maar mooier gaat worden. Ook het ontwerp van het straatmeubilair is vrijwel afgerond.

In de zitbanken van natuursteen worden houten onderdelen verwerkt.

De waterelementen aan de noordzijde beloven voor kinderen een waar speelparadijs te worden. Eén boom die was gepland aan de zuidzijde kan daar niet komen in verband met de vele onderliggende kabels en leidingen. Het planten van de rest van alle andere solitaire bomen en de bomengroep staat voor eind 2023 op de planning.

Kijk voor meer informatie op jouwgrotemarkt.groningen.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen