Nieuwe gemeenteraad debatteert over rapport informateur, informatievoorziening Aanpak Ring Zuid

Foto: De Redactie

De eerste gemeenteraadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad van Groningen staat woensdag in het teken van het rapport van informateur Mattias Gijsbertsen met daarin het advies voor de formatie van een college. Ook de informatievoorziening bij Aanpak Ring Zuid (ARZ) en de geluidswal naast de A7 en het Politiek Vragenuur staan op de agenda.

Bij het wekelijkse Politiek Vragenuur van de gemeenteraad worden vragen gesteld over de TSSG-regeling (Tegemoetkoming Specifieke Sectoren Groningen) en ezels in Haren.

Advies nieuw te vormen college

Het advies voor een nieuw te vormen college is om een formateur aan te stellen voor de formatie van een college, gesteund door een raadsmeerderheid van GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie. In vergelijking met het huidige college betekent dat: zonder D66 en met nieuwkomers Partij voor de Dieren en SP.

Uit de gesprekken in de informatieronde blijkt volgens Gijsbertsen “een gezamenlijk perspectief te kunnen ontstaan op onder andere de positie van de gemeente Groningen, de rol van de (lokale) overheid, het belang van publieke voorzieningen en sociale verbindingen, kansengelijkheid en bestaanszekerheid, eerlijke transities voor klimaat en natuur en een duurzame economische en stedelijke ontwikkeling waarin mens en milieu centraal staan”.

Gijsbertsen adviseert daarnaast om een raadsbreed traject te starten om te komen tot een actieplan 2022-2026 voor de versterking van de verbinding tussen de gemeentelijke overheid en inwoners van Groningen.

Het rapport met het advies over de formatie wordt besproken aan het eind van de raadsvergadering die om 16.30 uur begint in zaal Topweer van het Provinciehuis. Deze vergadering is voor inwoners bij te wonen na aanmelding via [email protected]. Deze vergadering is ook live te volgen via gemeenteraad.groningen.nl.

Informatievoorziening Aanpak Ring Zuid

De raad debatteert daarnaast over het rapport van de Rekenkamer Groningen over de informatievoorziening richting raad en ook inwoners bij de Aanpak Ring Zuid (ARZ). De Rekenkamer komt onder meer tot de conclusie dat vanaf het moment dat het project niet volgens de planning verliep de informatievoorziening op belangrijke onderdelen niet adequaat was. Het college van B&W geeft in de bestuurlijke reactie op het rapport aan het niet eens te zijn met deze conclusie.

De informatievoorziening aan burgers was goed voor wat betreft de aangeboden informatie via de website, maar niet waar het gaat over de afhandeling van Wob-verzoeken. Op basis van het onderzoek komt de Rekenkamer Groningen tot een aantal aanbevelingen. Het voorstel aan de raad is om die aanbevelingen over te nemen en het college opdracht te geven hiermee aan de slag te gaan.

Geluidswal

De raad beslist verder over onder meer het plan van 400.000 euro over een geluidswal naast de A7 bij de woonwijk Buitenhof om geluidsoverlast tegen te gaan, de corona-ondersteuning voor sport, de tarieven logiesbelasting en de nieuwe afvalstoffenverordening.

Kijk voor complete agenda en meer informatie gemeenteraad.groningen.nl 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen