Gemeenteraad bespreekt geluidswal A7 bij Buitenhof en Rekenkamer-rapport over Ring Zuid

Foto: De Redactie

De nieuwe gemeenteraad van Groningen bespreekt onder andere het plan voor een geluidswal bij de woonwijk Buitenhof en het Rekenkamer rapport over de zuidelijke ringweg.

Tijdens de Politieke Woensdag bespreekt de nieuwe raad in raadssessies ook de eerste raadsvoorstellen waarover de raad later besluiten neemt. Publiek is weer welkom om deze vergaderingen bij te wonen, meldt de gemeente. Deze keer zijn er vragen over het betrekken van inwoners bij de woonvorm Skaeve Huse (voor mensen met een psychiatrische en/of verslavingsachtergrond), een tweedaags Vindicat-festival voor iedereen in Groningen en de deelscooterbedrijven Felyx en Check. Dit Vragenuur is ook live via de livestream te volgen.

Conformstukken

Vervolgens is er een korte sessie over een aantal zogeheten conformstukken over de tarieven logiesbelasting en de nieuwe avalstoffenverordening. Dat betekent dat hierover niet nog uitgebreid zal worden gedebatteerd; wel is er voor raadsfracties ruimte om de verantwoordelijke wethouders nog kort iets te vragen.

Informatievoorziening

Van 19.00 tot 20.40 uur bespreekt de raad het rapport van de Rekenkamer Groningen over de informatievoorziening richting raad en ook inwoners bij de Aanpak Ring Zuid (ARZ). De Rekenkamer komt onder meer tot de conclusie dat vanaf het moment dat het project niet volgens de planning verliep de informatievoorziening op belangrijke onderdelen niet adequaat was. Het college van B&W geeft in de bestuurlijke reactie op het rapport aan het niet eens te zijn met deze conclusie.

De informatievoorziening aan burgers was goed voor wat betreft de aangeboden informatie via de website, maar niet waar het gaat over de afhandeling van Wob-verzoeken. Op basis van het onderzoek komt de Rekenkamer Groningen tot een aantal aanbevelingen. Het voorstel aan de raad is om die aanbevelingen over te nemen en het college opdracht te geven hiermee aan de slag te gaan.

Aansluitend bespreekt de raad het plan voor geluidswerende maatregelen nabij de woonwijk Buitenhof. Als jaren is de geluidsoverlast van de snelweg A7 bij Groningen-West onderwerp van gesprek in Buitenhof en ook de gemeenteraad. In de planning voor 2024 ligt al de aanleg van stil zeer open asfalt beton (ZOAB) op de snelweg A7 tussen de afrit Hoogkerk en de Roderwolderdijk. De gemeenteraad heeft hier in 2020 budget voor beschikbaar gesteld.

Zonnewal

De gemeenteraad heeft op 28 april 2021 de motie ‘Rust voor de Buitenhof’ unaniem aangenomen. Die draagt het college van B&W op om samen met wijkbewoners, omliggende wijken en de bedrijven van het bedrijventerrein Kranenburg de mogelijk van een zonnewal (een geluidswal , bestaande uit – of belegd met zonnepanelen en groenvoorziening) van Stadspark tot het viaduct Hoogkerk te bekijken.

Akoestisch gat

Uit het onderzoek naar een zonnewal blijkt dat de techniek rondom energieopwekkende geluidsschermen veelbelovend is, maar ook nog in een ontwikkelfase zit. Het zou niet lonen om te investeren in energieopwekkende geluidsschermen omdat de terugverdientijd meer dan 25 jaar is. Maar het college van B&W wil – in eigen woorden – “doorpakken en aan de slag te gaan” en stelt een geluidswal voor om het ‘akoestisch gat’ te dichten als pragmatische oplossing voor de korte termijn. Het gaat om een conventioneel scherm waar later eventueel nog wel zonnepanelen op kunnen komen.

Het benodigde geld van 400.000 euro is er al, dat heeft de raad al eerder gereserveerd. Een aantal insprekers heeft zich voor dit onderwerp bij de griffie aangemeld.

Inwoners kunnen – nu de coronamaatregelen zijn opgeheven – weer bij de openbare sessies van de gemeenteraad zijn. Die zijn op deze Politieke Woensdag allemaal in het tijdelijke stadhuis aan de Radesingel. Deze sessies zijn ook thuis live te volgen via de livestream op de website van de gemeenteraad gemeenteraad.groningen.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen