Enquête over stimuleren afvalscheiding

Foto: De Redactie

De gemeente Groningen wil Stadjers graag betrekken bij maatregelen om afvalscheiding makkelijker te maken. De ruim 9.000 deelnemers aan het Stadspanel krijgen daarom een enquête over dit onderwerp in hun mailbox.

In de enquête staan ook vragen over de mogelijke invoering van Diftar. Dit is een systeem om het scheiden van afval te stimuleren. Het uitgangspunt van Diftar is dat mensen die minder restafval aanbieden ook minder betalen.

Meer afval scheiden

In Groningen wordt 57% van het huishoudelijk afval gescheiden. Hiervan scheiden Stadjers 40% van hun afval aan huis. Daarna wordt in de afvalscheidingsfabriek van het bedrijf Attero nog eens 17% apart verwerkt.

De gemeente wil nog meer afval scheiden. Veel waardevolle stoffen zoals papier, glas en textiel komen nu nog in het restafval terecht. Dat is jammer, want ze kunnen opnieuw worden gebruikt. Bovendien is aan veel van deze grondstoffen een tekort.

Afval-app

De gemeente vraagt nu in een enquête aan het Stadspanel of een afval-app bewoners zou kunnen helpen om meer afval te scheiden. Een app is een programmaatje voor op de smartphone. Hiermee kan bijvoorbeeld door de gemeente een signaal worden gegeven op de dag voordat een bepaalde afvalsoort aan huis wordt ingezameld.

De gemeente wil ook weten of Stadjers voldoende mogelijkheden hebben om afval te scheiden. Zo krijgen deelnemers aan de enquête een vraag voorgelegd over de afstand van hun huis tot de afvalcontainers voor verschillende soorten afval.

Afvalloze stad

Wethouder Joost van Keulen hoopt dat nog veel meer mensen lid worden van het Stadspanel en de vragen over afvalscheiding beantwoorden: ‘Hoe meer zicht we hebben op mogelijkheden en knelpunten rondom afvalscheiding, hoe beter we samen met onze bewoners op weg kunnen naar een afvalloze stad’, zegt hij.

Bewoners die al lid zijn van het Stadspanel krijgen automatisch een uitnodiging om de enquête in te vullen. Maar ook Stadjers die nog niet meedoen aan het Stadspanel kunnen deze enquête invullen.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.jouwstadjouwmening.nl. De enquête over afvalscheiding kan tot en met 12 april worden ingevuld.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden