Aanpak wildplakken, toekomst parkeren en gemeentelijke armoedebeleid in commissies gemeenteraad

Foto: Jan Buurma

Een plan om het wildplakken van posters in de Stad aan te pakken, de toekomst van het parkeren in de Stad en het gemeentelijke armoedebeleid zijn enkele onderwerpen in de commissievergaderingen van de Groningse gemeenteraad vandaag.

Aanpak wildplakken

Wild geplakte posters zijn te zien op gebouwen, bruggen en vooral vuilcontainers. Het CDA in Groningen vindt dat een probleem en heeft een plan bedacht om wildplakken aan te pakken.

Gemeentelijke armoedebeleid

Ook het armoedebeleid in Groningen staat op de agenda. Het college wil onder andere kinderen en jongeren vragen mee te denken over verbeteringen. Een doel is de vorming van een ‘jongerenraad armoede’.

Verder staat een kleinschalig experiment van de stichting MIES (Maatschappij tot Innovatie van Economie en Samenleving) om het basisinkomen te steunen op het programma. Hierbij krijgt een bijstandsgerechtigd echtpaar een jaar maandelijks 1.000 euro en de gemeente vult het verschil tussen dit inkomen en de bijstandsuitkering aan.

Dat scheelt de gemeente zo’n 13.500 euro. “Het past bij vernieuwing en burgerinitiatief die we in het collegeprogramma hebben verwoord”, aldus B&W.

Toekomst parkeren

Het parkeerbeleid wordt ’s avonds besproken. Het gaat over het nieuwe parkeerbeleid.

“Er is alle aanleiding om het parkeerbeleid in de stad opnieuw te bezien”, vindt ook het college. “De stad groeit, harder dan gedacht, maar de ruimte groeit niet mee.” B&W komen in de notitie ‘Op weg naar een nieuwe visie op parkeren’ met een aantal denkrichtingen over parkeren.

Onderzoeken of bewonersparkeren op de Diepenring naar de openbare parkeergarages kan en het college wil kijken of de gemeente in de toekomst terughoudender kan zijn met het uitgeven van het aantal parkeervergunningen in de wijken.

Stadsgesprek

Het college wil met de raad een eerste gedachtewisseling om daarna een interactieve, brede discussie met de Stad over de toekomst van het parkeren aan te gaan.

Stadjers, ondernemers, bezoekers maar ook de commerciële parkeergarages kunnen daaraan meedoen. “We zouden voor de zomer van 2016 een stadsgesprek en een aantal expertmeetings kunnen organiseren”, aldus B&W.

De commissievergadering om 16.30 uur over het armoedebeleid en vanavond om 20.00 uur over onder meer parkeren en een initiatiefvoorstel tegen wildplakken zijn openbaar en ook live te volgen via de website van de gemeenteraad: groningen.nl/gemeenteraad.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden