Sunny Selwerd: gecombineerde werkzaamheden voor herinrichting straten en aanleg warmtenet

Foto: Google Maps

Het gemeentebestuur wil het herinrichten van straten in Selwerd combineren met de aanleg van de hoofdwarmteleidingen van het warmtenet in Selwerd en de woningbouw in de wijk.

Door deze integrale en gefaseerde aanpak wordt geld bespaard, extra overlast voorkomen en wordt het werk efficiënter uitgevoerd. De werkzaamheden staan gepland vanaf het voorjaar van 2022 en lopen door tot in 2024.

Warmtenet en woningbouw

In Selwerd werkt de gemeente op veel plekken samen met WarmteStad. Een deel van de hoofdinfrastructuur van het warmtenet in De Larix en in de Mispellaan, ligt er al. Dit wordt nu uitgebreid door de Esdoornlaan en van daaruit richting het oosten door de Bottelroosstraat en richting het westen door de Maluslaan, Elzenlaan en Duindoornstraat.

Door de aanleg van het warmtenet te combineren met de herinrichting wordt de overlast voor de wijk zoveel mogelijk beperkt. In het voorjaar van 2022 beginnen de werkzaamheden. Op korte termijn kan de wijk hiervan overlast ondervinden.

In de Beukenlaan, Populierenlaan en Kornoeljestraat legt WarmteStad de warmteleiding vooruitlopend op de herinrichting al aan. De herinrichting van de Kornoeljestraat, Vlierstraat, Lijsterbeslaan en een deel van de Populierenlaan wordt gecombineerd met de nieuwbouwwerkzaamheden van De Huismeesters. Later volgen ook de rest van de Populierenlaan en Mispellaan.

Samen met bewoners

De ontwerpen voor de straten worden samen met bewoners gemaakt. De gemeente heeft vanaf het begin van 2021 samen met de bewoners aan de ontwerpen voor de Esdoornlaan, Maluslaan, Bottelroosstraat en Duindoornstraat gewerkt. Het ontwerp van de Beukenlaan en Populierenlaan is al klaar. In de komende maanden volgen ook de Kornoeljestraat, Vlierstraat, Mispellaan en Lijsterbeslaan.

Wethouder Roeland van der Schaaf: ‘Door samen met bewoners te werken aan de herinrichting, versterken we tegelijk het sociale fundament in de wijk.’

Behalve de herinrichting van de straten in Selwerd wordt er ook een hemelwaterriool aangelegd en komen er meer bomen en groenvakken om het regenwater beter af te voeren. Ook worden de straten beter ingericht met veilige oversteekplekken, bredere stoepen en goede parkeerplaatsen.

Naar verwachting neemt de gemeenteraad in januari 2022 een besluit over het uitvoeringskrediet voor de herinrichting van de genoemde straten.

Herinrichting onderdeel Wijkvernieuwing ‘Sunny Selwerd’

De herinrichting van Selwerd is onderdeel van Wijkvernieuwing ‘Sunny Selwerd’, met als doel het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van de bewoners. Sunny Selwerd is een samenwerking tussen alle woningcorporaties, de gemeente Groningen en bewoners uit de wijk.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen