Afspraken over sociale huurwoningen in Groningen

Foto: De Redactie

Ongeveer 1 op de 3 Groningers woont in een sociale huurwoning van een corporatie. De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben donderdag hun handtekening gezet onder prestatieafspraken voor volgend jaar. De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de woonvisie.

Wethouder Roeland van der Schaaf: ‘In de woonvisie verwoorden wij waar we met wonen in onze gemeente naartoe willen. Een ding staat voorop: wij willen iedereen die in onze gemeente wil wonen een plek bieden. Daar hoort een goed woon- en leefklimaat bij: betaalbaar, duurzaam en van hoge kwaliteit.’

De prestatieafspraken spitsen zich toe op voldoende, betaalbare en duurzame woningen. Woningcorporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium, Wierden en Borgen en Woonborg gaan tussen volgend jaar en 2026 in ieder geval 1.250 nieuwe sociale huurwoningen bouwen in Groningen. Dat gebeurt bovenop de woningen die gesloopt en opnieuw gebouwd gaan worden, staat in een brief aan de gemeenteraad.

Jaarlijks worden tussen de 200 en 240 sociale huurwoningen toegevoegd. De grootste groei van het aantal sociale huurwoningen vindt plaats vanaf 2023. Naast sociale huurwoningen worden er ook woningen in de middenhuur en flexwoningen gebouwd.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over leefbaarheid, waarbij geïnvesteerd gaat worden in de wijkaanpak en betaalbaarheid. De partners hebben afgesproken dat de huren bij de meeste corporaties enkel met inflatieniveau stijgen. Daarnaast worden de woningen energiezuiniger. Het verduurzamen van de huurwoningen draagt bij aan betaalbare woonlasten.

Tot slot zijn er afspraken gemaakt over langer zelfstandig thuis wonen voor senioren, over schuldhulpverlening en over het aardgasvrij maken van woningen.

De prestatieafspraken zijn op 9 december ondertekend door de woningcorporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium, Wierden en Borgen en Woonborg, de huurdersorganisaties en de gemeente Groningen.

De volledige prestatieafspraken zijn te lezen via de meest recente B&W besluiten:

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen