Archeologisch onderzoek in Europapark: Zoeken naar sporen uit de steentijd op P2

Foto: Gemeente Groningen

Afgelopen maandag werd gestart met een archeologisch onderzoek op parkeerplaats P2 in het Europapark. In opdracht van de gemeente Groningen doet Raap bv onderzoek naar sporen uit de steentijd.

Soms ligt archeologie diep verborgen onder het maaiveld maar herbergt toch aanwijzingen voor het leven in jager-verzamelaarstijd. Een dergelijk vindplaats werd eerder gevonden onder het gemeentelijke gebouw aan het Harm Buiterplein.

Parkeerplaats 2 bij de Euroborg is niet geschikt voor een proefsleuven-onderzoek. Het trekken van proefsleuven op de klassieke manier zou volgens de gemeente het leven van de archeologen bedreigen doordat de wanden zouden inzakken, en ontgraven met flauw aflopende taluds bleek niet te verenigen met de parkeerfunctie van het terrein.

Met behulp van een, grote mechanisch aangedreven boorinstallatie (Avegaar-boringen) wordt de grond hier 140 keer ‘lek geprikt’. De bovenste halve meter van het dekzand, waarin vuurstenen artefacten zouden kunnen zitten, wordt bemonsterd en samen met een vondstkaartje in emmers opgeslagen. Deze emmers worden vervolgens nat gezeefd, gedroogd en vervolgens worden de vondsten daar uitgepikt.

Het onderzoek tegenover de Euroborg duurt een week.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden