Groningen kiest voor zonneparken in eigen beheer

Foto: Gemeente Groningen

De gemeente Groningen kiest voor zonneparken in eigen beheer onder het motto ‘wie doun ’t zulf’, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de lokale gemeenschap. Er komt geen ruimte voor nieuwe commerciële initiatieven.

Het grootste deel van de zonneparken legt de gemeente zelf aan op eigen grond, in Meerstad-Noord en Westpoort. Daarnaast is beperkt plek voor kleine lokale initiatieven met minimaal 51 procent lokaal eigendom.

Wethouder Energietransitie Philip Broeksma: “De opbrengsten van de zonneparken op gemeentegrond vloeien terug naar de gemeente en gemeenschap en worden gebruikt om de energietransitie voor iedereen toegankelijk te maken en energiearmoede te voorkomen.”

Het draagvlak voor zonnepanelen op daken is groot. Groningen wil de potentie van zonnepanelen op daken benutten en de groei van het aantal zonnepanelen op daken en boven parkeerterreinen versnellen.

Daarnaast legt de gemeente zelf enkele grote zonneparken aan en geeft verder alleen ruimte aan kleinere, lokale initiatieven. Betrokkenheid van de directe omgeving is daarbij van groot belang. Er worden hoge eisen gesteld aan landschap, ecologie en betrokkenheid van de omgeving. Er is geen ruimte voor nieuwe commerciële initiatieven.

Uit de inspraak kwam de zorg naar voren van mogelijke wildgroei aan zonneparken, aantasting van het landschap, en commerciële partijen die geen lokale binding hebben.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden