Gemeenteraad bespreekt Gerrit Krolbrug, woonvorm Skaeve Huse en tweedeling onderwijs woensdag

Foto: De Redactie

De gemeenteraad Groningen bespreken deze woensdag de nieuwe Gerrit Krolbrug, de plannen voor de woonvorm Skaeve Huse in Harkstede en de aanpak van de tweedeling in het onderwijs.

Deze woensdag begint met het Politiek Vragenuur om 15.30 uur waarin raadsleden het college van B&W vragen over actuele kwesties stellen. Er zijn vragen ingediend over woningbouw op de vloeivelden, de problemen voor internationale studenten, de effecten van uitbreiding betaald parkeren en de Parkcommissie voor het Stadspark.

De plannen voor Skaeve Huse staan twee keer op de agenda. De raad gaat in gesprek met zorginstellingen over de woonvormplannen in Harkstede voor mensen bij wie bestaande woonvormen in Groningen niet passen. Zij hebben vaak psychiatrische en/of verslavingsproblemen en zijn ze dakloos en/of thuisloos. Later in de middag is er een meningsvormende sessie waarin de raadsfracties met elkaar en de wethouder in debat gaan over de woonvormplannen.

Vervanging Gerrit Krolbrug

Ook gaan de politieke partijen en wethouder Broeksma met elkaar in debat over de voorkeursvariant van de Gerrit Krolbrug, die in mei door een aanvaring ernstig beschadigd raakte. Het college heeft als voorkeursvariant een beweegbare hefbrug op 4,5 meter hoogte, ingericht als fietsstraat en met twee fietsloopbruggen op 9,7 meter. Vorige week waren er 2 inspraaksessies. Een comité van omwonenden pleitten voor een brug van niet meer dan 3 meter hoogte. Deze sessie is te bezoeken (met aanmelding) en live online te volgen.

Ook in Groningen is de verdeling over scholen van leerlingen met verschillenden achtergronden ongelijk. Dat heet segregatie van het onderwijs. Scholen en gemeente werken samen om deze onderwijssegregatie tegen te gaan en sociale inclusie en gelijke kansen voor leerlingen te stimuleren. Elk kind moet de best mogelijke schoolloopbaan kunnen krijgen. Daarover is vorig jaar een breed akkoord gesloten met de gemeente en onderwijsinstellingen.

Onderwijsagenda

De gemeente Groningen heeft z’n onderwijsambities ook verwoord in de onderwijsagenda ‘Goed onderwijs voor iedereen – een leven lang gelijke kansen’. Aan het eind van dit jaar rapporteert het college van B&W aan de raad over de stand van zaken. De afgelopen maanden hebben B&W de raad ook verschillende brieven gestuurd over het tegengaan van de tweedeling in het onderwijs.

De SP en GroenLinks hebben het initiatief genomen om naar aanleiding van deze recente collegebrieven over het onderwijs een brede discussie in de raad te voeren over de aanpak van de tweedeling in het onderwijs.

Andere onderwerpen op de agenda zijn onder meer de Leidraad Maatschappelijke Opvang, de stand van zaken rond de invoering van de gezinsverzorger en de verstedelijkingsstrategie.

Publiek weer welkom

Publiek is na de recente versoepeling van de coronamaatregelen weer welkom om sessies van de raad bij te wonen. Wel graag aanmelden bij de griffie van de raad in verband de beperkte ruimte

Kijk voor meer informatie op de website van gemeenteraad.groningen.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden