Inspraaksessies over ‘Skaeve Huse’ Harkstede en vervanging Gerrit Krolbrug woensdag bij gemeenteraad

Foto: De Redactie

Deze woensdag zijn er verschillende inspraaksessies over onder meer ‘Skaeve Huse’-woonvorm aan de Hoofdweg in Harkstede en de vervanging van de Gerrit Krolbrug.

Het college van B&W is van plaan door te gaan met de realisatie van de woonvorm in Harkstede. De sessie over deze woonvorm is van 20.00 tot 21.30 uur. Inwoners en organisaties kunnen dan bij de raadsleden aangeven wat ze vinden van het plan voor een woonvorm voor mensen bij wie bestaande woonvormen in Groningen niet passen. Zij hebben vaak psychiatrische en verslavingsproblemen en zijn dakloos of thuisloos.

Risico’s

Het college zegt een moeilijke afweging te hebben gemaakt. “Echter het feit dat de behoefte aan deze woonvoorziening er nog steeds is, er op korte termijn geen andere alternatieve locatie voorhanden is, en het feit dat in het omgevingsonderzoek geconcludeerd wordt dat de risico’s beheersbaar of zeer laag zijn, heeft uiteindelijk geleid tot dit voorgenomen besluit.”

De raad debatteert later verder over dit voorgenomen besluit van het college van B&W. Deze sessie is niet toegankelijk voor bezoekers maar is van 20.00 tot 21.30 uur live te volgen via de livestream op de website van de gemeenteraad gemeenteraad.groningen.nl.

Gerrit Krolbrug

Twee andere inspraaksessies gaan over de vervanging van de Gerrit Krolbrug die in mei door een aanvaring ernstig beschadigd is geraakt. Het college heeft als voorkeursvariant een beweegbare hefbrug op 4,5 meter hoogte, ingericht als fietsstraat en met twee fietsloopbruggen op 9,7 meter. Een comité van omwonenden is voor een brug van niet meer dan 3 meter hoogte.

Bewonersvariant

Tijdens een inspraaksessie van 20.00 tot 21.00 uur gaat het Gerrit Krolcomité van omwonenden met raadsleden in gesprek over hun bewonersvariant. In de raadsessie die daarna komt, van 21.10 tot 22.30 uur, kunnen ook anderen hun mening geven over de voorkeursvariant.

Beide sessies over de vervanging Gerrit Krolbrug zijn niet toegankelijk voor bezoekers maar zijn, net als de ‘Skaeve Huse’-sessie, wel live te volgen via de livestream op de website van de gemeenteraad gemeenteraad.groningen.nl.

Verder zijn op hetzelfde moment 2 livestreams gaande van 2 raadssessies die tegelijkertijd zijn. De verschillende raadssessies gaan over de voortgangsrapportage van de Rekenkamer over het bomenkapbeleid, de Leidraad Openbare Ruimte en ‘Ontwikkelmogelijkheden Laan Corpus den Hoorn, Van Ketwich Verschuurlaan – Project Q’.

Deze bijeenkomsten worden ook live uitgezonden.

Politiek Vragenuur

Van 15.30 uur tot 16.20 uur is het Politiek Vragenuur waarin raadsleden het college van B&W actuele vragen stellen. Deze vragen gaan over woningbouw op de vloeivelden voor de nieuwe wijk Suikerzijde en over de huisvesting van internationale studenten. Het Politiek Vragenuur wordt eveneens live uitgezonden.

Kijk voor een compleet overzicht van alle raadssessies en alle live sessies op gemeenteraad.groningen.nl

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden