Zes basisscholen starten met pilots Verlengde schooldag

Foto: Google Maps

Zes basisscholen in de Noordelijke stadswijken van Groningen starten dit najaar met pilots voor een verlengde schooldag. Dat meldt de gemeente Groningen.

Met de verlengde schooldag krijgen kinderen in het basisonderwijs meer tijd naast taal en rekenen voor bijvoorbeeld bewegen, gezonde voeding, cultuur, techniek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is een van de maatregelen om onderwijsachterstanden tegen te gaan en de kansen van kinderen te vergroten. Bovendien kan met een goed naschools aanbod voor alle kinderen in de wijk, de segregatie worden verminderd.

Daarom is de verlengde schooldag opgenomen in de Onderwijsagenda van de gemeente.

“Elk kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen. Daarom investeert de gemeente samen met het onderwijs de komende jaren in de verlengde schooldag”, aldus Carine Bloemhoff, wethouder Onderwijs.

Het college kiest ervoor de verlengde schooldag in te zetten in die wijken waar de sociaal-economische achterstanden het grootst zijn en de kinderen deze extra onderwijstijd het hardst nodig hebben.

Pilots

Iedere school kiest zijn eigen speerpunten. Zo richt OBS Het Karrepad zich op techniek en digitalisering. Daarnaast komen er talentblokken rondom Koken & Voeding, Natuur & Duurzaamheid, Kunst & Cultuur, Sport & Bewegen.

IKC Borgmanschool Oosterpark heeft kunst en cultuur als centrale thema gekozen. KDS Bisschop Bekkers, CBS de Wegwijzer, OBS Pendinghe en SBO de Bekenkampschool gaan een breed naschools programma aanbieden dat uitgevoerd wordt door verschillende partijen als BSlim, Bij Vrijdag en diverse ondernemers uit de wijk. Zo kunnen alle kinderen in deze wijken profiteren van een verlengde schooldag.

Leernetwerk

In samenwerking met de Hanzehogeschool werkt de gemeente momenteel aan de opzet van een leernetwerk. Deelnemende scholen kunnen via dit leernetwerk van elkaar leren en ervaringen uitwisselen. Ook voor de monitoring van de verschillende pilots wordt samengewerkt met onderzoekers van de Hanzehogeschool.

Als de pilots succesvol zijn wordt bekeken of de verlengde schooldag verder ontwikkeld kan worden en breder ingezet op scholen binnen de gemeente Groningen.

Vanuit de Regio Deal Noord-Groningen is er 1,6 miljoen euro voor 2 jaar beschikbaar gesteld voor het opzetten van pilots.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden