Tweede editie ‘Praat met de Raad’; inwoners kunnen online in gesprek met raadsleden

Foto: Gemeente Groningen

De tweede editie van ‘Praat met de Raad’, waarbij Groningers online in gesprek kunnen met raadsreden, vindt donderdag 1 juli plaats.

‘Wat vinden Groningers belangrijk voor hun eigen buurt, wijk of dorp? En welke thema’s vinden ze belangrijk voor de héle gemeente? En hoe willen ze daarbij betrokken zijn?’ Welke onderwerpen inwoners belangrijk vinden kunnen ze tijdens de digitale inwonersraadpleging kenbaar maken.

Deze onderwerpen kunnen de politieke partijen meenemen in het jaarlijkse Voorjaarsdebat van de gemeenteraad op woensdag 7 juli. Met die wensen kan het college van burgemeester en wethouders (B&W) rekening houden bij het maken van de Gemeentebegroting voor 2022. In de ‘Voorjaarsbrief’ heeft het college van B&W zelf ook aangegeven wat het wil.

Vorig jaar vond de eerste editie plaats, vlak voor een debat in de gemeenteraad over de besteding van een miljard euro. “Toen kwam naar voren dat inwoners vooral bij hun directe leefomgeving zijn betrokken”, vertelt Mirjam Wijnja (GroenLinks). Zij nam samen met CDA-fractievoorzitter René Bolle het initiatief voor ‘Praat met de Raad. “Inwoners kunnen altijd bij de raad inspreken over onderwerpen die op de agenda van de gemeenteraad staan. Maar daar hebben ze maximaal 3 minuten de tijd voor. Er is dan weinig ruimte voor een echt gesprek. Bij ‘Praat met de Raad’ is er meer tijd”, zo stelt Bolle.

Aanmelding

Belangstellenden voor ‘Praat met de Raad’ kunnen zich aanmelden via [email protected]. Zij worden gevraagd daarbij aan te geven waarover ze in gesprek willen en in welke wijk of in welk dorp ze wonen.

Vanwege corona is ‘Praat met de Raad’ online. Belangstellenden krijgen een link waarmee ze op donderdag 1 juli mee kunnen praten met ‘Praat met de Raad’. Het begint om 20.00 uur en duurt tot maximaal 21.30 uur.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden