“Binnenstad ruimer, aantrekkelijker en goed bereikbaar”

Foto: CC BY-SA 2.0/ Wikipedia Commons/ Alfenaar

De binnenstad van Groningen ondergaat de komende jaren veranderingen om nog meer dan nu de functie van huiskamer van de regio te krijgen, door het accent te leggen op verblijf en beleving.

‘Bestemming Binnenstad’

Met het totaalplan ‘Bestemming Binnenstad’ wil het college van B&W zo’n 20% extra ruimte creëren voor voetgangers en fietsers, meldt de gemeente.

Bussen gaan hiervoor andere routes rijden, maar blijven wel de binnenstad bedienen. Ook economie, vrijetijdsbesteding, leefbaarheid, werken en wonen in het centrum wil het college stimuleren.

Het college trekt vijf jaar uit voor de realisering en gaat uit van een investering van 22,5 miljoen euro voor de herinrichting van de openbare ruimte.

De verwachting is dat de stad de komende tien jaar flink doorgroeit, naar 225.000 inwoners. De groei vergroot de druk op de binnenstad. Dit leidt bijvoorbeeld tot overlast van geparkeerde fietsen en een toenemend gevoel van verkeersonveiligheid. Het slimmer en beter omgaan met de beperkte beschikbare ruimte zal daarom de komende jaren centraal staan.

Uitkomst inspraak en dialoog

Na inspraakreacties en de input in een ontwerpcafé waar met Stadjers en belanghebbenden over de plannen is gesproken, zijn de reacties verwerkt in het definitieve plan.

Er komt een vorm van alternatief vervoer komt voor anders mobielen en er komen maatregelen voor overlast door (geparkeerde) fietsen.

Herinrichting Brugstraat, Astraat en Munnekeholm

Eén van de eerste projecten is de herinrichting van de Brugstraat, Astraat en Munnekeholm aan de westkant van de binnenstad. De verwachting is dat de gemeenteraad eind februari een besluit neemt over Bestemming Binnenstad.

Het plan is te vinden op de website van de gemeente Groningen: www.groningen.nl/binnenstad

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden