Groningen investeert in economisch herstel na corona

Foto: De Redactie

De gemeente investeert 3,5 miljoen euro extra om de economische en maatschappelijke en economische effecten van de coronacrisis zo spoedig mogelijk te boven te komen.

Daarvoor heeft de gemeente een brede herstelagenda gemaakt met als titel: ‘Groningen vooruit, agenda voor een bruisende gemeente na corona’.

Het staat vast dat de effecten van corona nog lang merkbaar zullen zijn. ‘Groningen vooruit’ richt zich in eerste instantie op sectoren en plekken waar de coronacrisis grote economische gevolgen heeft gehad, zoals horeca, detailhandel, sociaal en creatieve ondernemers, evenementen- en cultuursector. Vooral ondernemers in de binnenstad, zzp’ers en jongeren met tijdelijke banen zijn hard geraakt.

Acute steun

Bovenop de landelijke steun neemt de gemeente een aantal aanvullende maatregelen om de acute nood op te lossen voor ondernemers die door de verplichte sluiting in problemen zijn gekomen. Zo ondersteunt de gemeente digitale initiatieven als WarenhuisGroningen.nl of worden ondernemers geholpen bij de moeilijke keuzes waarvoor ze door de coronacrisis soms zijn komen te staan. Vanuit één punt biedt de gemeente hen hulp bij om- en bijscholing, steun bij schuldsanering en advisering bij bedrijfsbeëindiging.

Veilige opstart

De gemeente wil dat Groningen een bruisende, vitale stad blijft. Met aantrekkelijke horeca, detailhandel, cultuurondernemingen en bruisend studentenleven. De herstel-agenda geeft aan hoe de gemeente samen met partners wil werken aan een veilige opstart. Dit onder andere door verruiming van terrassen en een actieve spreiding van bezoekers naar locaties buiten de binnenstad zoals Stadspark, Woldmeer en Suikerzijde.

Groningse Zomer

Onder de verzamelnaam de Groningse Zomer wil de gemeente vele activiteiten ondersteunen, zoals de festivals, sport-, spel- en cultuurevenementen die deze zomer zullen plaatsvinden. Om de verwachte toeloop van bezoekers en nieuwe studenten in goede banen te leiden gaat de gemeente samen met ondernemers en Marketing Groningen dit organiseren, coördineren en goed over de gemeente spreiden.

Sterker uit de crisis

De herstel-agenda bevat ook plannen voor de ondersteuning op middellange en lange termijn. De gemeente ziet kansen om versneld opgaven aan te pakken om zo sterker en veerkrachtig uit de crisis te komen. Het gaat dan om het benutten van kansen om de Groningse kopposities op het gebied van digitalisering, gezondheidseconomie, cultuur en energietransitie te verstevigen. Voor de creatieve industrie staat ontwikkeling van ondernemerschap met diverse projecten centraal en er zijn vele ideeën voor innovaties en versnelling van economische transities.

Arbeidsmarkt

De gevolgen van de coronacrisis zullen ook nog lang merkbaar zijn op de arbeidsmarkt. Om inwoners zonder baan snel te helpen staan in ‘Groningen vooruit’ diverse maatregelen voor verbetering van hun kansen op de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om zaken als scholing voor kansrijke beroepen en het beter bij elkaar brengen van werkgevers en werkzoekenden. Deze activiteiten komen bovenop de reguliere dienstverlening van gemeente en UWV.

Sociaal-maatschappelijk plan

Naast dit plan voor economisch herstel komt er ook nog een gemeentelijk sociaal perspectiefplan dat is gericht op het welzijn van de inwoners. In dit plan komt de bredere sociaal-maatschappelijke impact van corona, die vaak onder het oppervlak sluimert, centraal te staan.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden