Twee bewonersraadplegingen over Stadspark/drafbaan en de mobiliteitsvisie in gemeenteraad

Foto: De Redactie

De gemeenteraad van Groningen houdt woensdag twee bewonersraadplegingen. De ene inspraaksessie gaat over de plannen van B&W voor het Stadspark en de drafbaan en ook is er een inspraaksessie voor bewoners en omwonenden van de Oosterhamrikzone over de Mobiliteitsvisie. Dan wordt ook het bewonersalternatief ‘De Groene Oosterhamrikzone’ gepresenteerd.

De ene inspraaksessie gaat over de plannen met het Stadspark en de drafbaan van het college van burgemeester en wethouders (B&W). Het park moet op kaart worden gezet als een park voor alle Groningers. En de drafbaan moet als evenemententerrein Stadspark één van de grote evenemententerreinen in Nederland worden.

Evenemententerrein

De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over deze plannen. Deze plannen zijn opgeschreven in de raadsvoorstellen ‘Herijking visie Stadspark, park voor de Stad’ en ‘Doorontwikkeling evenemententerrein Stadspark’. Maar voordat de gemeenteraad deze voorstellen bespreekt en er een besluit over neemt, wil de raad van omwonenden horen wat ze van de plannen vinden.

Het college ziet het Stadspark van cruciaal belang voor ontspanning en recreatie voor de Stadjer, en voor de klimaatbestendige stad. De plannen gaan onder meer over het vergroten van de bekendheid en bereikbaarheid van het park, het vergroten van de groene kwaliteit en de biodiversiteit, het verbeteren van de veiligheid en het beperken van het autoverkeer.

Minder dance, meer pop

En de drafbaan? In vervolg op een eerder besluit van de raad is het plan de drafbaan door te ontwikkelen tot evenemententerrein Stadspark. Kosten: 1,6 miljoen euro. Door meer diversiteit aan optredens (minder dance, meer pop) moet de belasting op de omgeving afnemen. Het doel van B&W is niet meer evenementen, maar vooral betere evenementen en groener, voor publiek én omgeving.

Draverijen

Ondertussen zijn er door een aantal fracties in de gemeenteraad Schriftelijke Vragen aan het college van B&W gesteld over de kosten voor het houden van draverijen als één van de evenementen op de drafbaan. Uit de beantwoording blijkt dat het college hiervoor geen ruimte ziet.

De betrokken fracties vinden de beantwoording door het college, vooral de onderbouwing, onvoldoende en willen daarover nog in debat. Dat gebeurt op 19 mei als de raadsfracties ook de twee raadsvoorstellen over het Stadspark en de drafbaan bespreken.

Mobiliteitsvisie

De tweede bewonersraadpleging gaat over de Mobiliteitsvisie van B&W. Met deze nieuwe mobiliteitsvisie ‘Groningen Goed op Weg – Naar een leefbare, schone en gezonde stad’ wil het college van B&W ruim baan maken voor fietsers en voetgangers en het autoverkeer tussen wijken ontmoedigen.

Tot 7 juni ligt de concept-mobiliteitsvisie ter inzage. De bewoners en omwonenden van de Oosterhamrikzone kunnen bij de gemeenteraad aangeven wat zij van de plannen vinden. Dan wordt ook het bewonersalternatief ‘De Groene Oosterhamrikzone’ gepresenteerd.

De raad stemt later dit jaar over de mobiliteitsvisie van B&W. De plannen hebben gevolgen voor wijken, onder meer voor bewoners en omwonenden van de Oosterhamrikzone.

Beide bewonersraadplegingen zijn van 20.00 uur tot 22.00 uur online en live te volgen op de website van de gemeenteraad gemeenteraad.groningen.nl.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden