Onderzoek naar mogelijke verkoop Biotoop en Hortus door RUG aan gemeente

Foto: CC BY-SA 4.0/Wikipedia Commons/ Johannes Bergsma

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en gemeente Groningen onderzoeken de komende maanden of het terrein van De Biotoop en de Hortus Botanicus in Haren door de RUG aan de gemeente kan worden verkocht.

Beide partijen zijn daarvoor samen een samenwerkingsovereenkomst met elkaar aangegaan met de intentie om samen tot (ver)koop te komen. Als er overeenstemming wordt bereikt, dan is het streven om uiterlijk eind 2021 een verkoopovereenkomst aan de gemeenteraad voor te leggen.

De RUG heeft de gemeente laten weten De Biotoop en de Hortus Botanicus in Haren in principe te willen afstoten. Dit omdat het terrein niet meer in gebruik is voor onderwijs en onderzoek. Het gaat om het terrein van het voormalig Biologisch Centrum van zo’n 8 hectare, waar nu De Biotoop is gevestigd en de Hortus Botanicus Haren van zo’n 20 hectare.

In gesprek met belanghebbenden

Het college van B&W hecht veel belang gaat de komende maanden in gesprek met de belangrijkste belanghebbenden, zoals Carex, Stichting Behoud Groene Hortus, Stichting Het Groninger Landschap en Vereniging Vrienden van de Hortus ‘Henricus Munting’.

Terrein blijft voorlopig zoals het is

Wat het college van B&W betreft, blijft het terrein van De Biotoop en de Hortus Botanicus voorlopig zoals het is. Wethouder van der Schaaf: “Op dit moment zijn we nog niet bezig met de lange termijn. Op het moment dat we wel naar de toekomst gaan kijken, doen we dat zeker samen met de huidige gebruikers, medewerkers, vrijwilligers, bewoners, huurders, omwonenden en andere Harenaren.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden