Een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem voor de hele gemeente

Foto: CC0/Publiek Domein

De gemeente Groningen, huurdersorganisaties en corporaties hebben een nieuwe visie op woonruimteverdeling van sociale huurwoningen opgesteld en overeenstemming bereikt over de spelregels voor het verdelen van sociale huurwoningen.

De spelregels zijn aangepast en op elkaar afgestemd naar aanleiding van het samengaan van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.

Het doel is dat woningzoekenden in de nieuwe gemeente Groningen zo eenvoudig mogelijk een passende sociale huurwoning kunnen vinden. De woningcorporaties hebben om die reden besloten om allemaal hetzelfde woonruimteverdeelsysteem te gebruiken: WoningNet Groningen.

‘We willen dat alle inwoners gelijke en eerlijke kansen hebben op een sociale huurwoning”, aldus wethouder Roeland van der Schaaf. “Vrijkomende woningen willen we zo eerlijk mogelijk verdelen. We bereiken dat met onze nieuwe visie en de nieuwe spelregels. Daarnaast blijven we in onze gemeente sociale huurwoningen bijbouwen. We willen de wachtlijsten die er zijn niet verder op laten lopen”.

Voor de voormalige gemeente Ten Boer en Haren zijn overgangsregelingen gemaakt, zodat opgebouwde rechten behouden blijven.

De ingangsdatum is gepland op 1 september 2021. Vanaf die datum kunnen de nieuwe spelregels ingaan.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden