Onderzoek naar Passend Onderwijs in Groningen

Foto: CC BY-SA 3.0/ Wikipedia Commons/ Onderwijsgek

Het Passend Onderwijs in de gemeente Groningen wordt onderzocht door de Groningse Rekenkamercommissie.

Het gaat om het in beeld brengen van de verantwoordelijkheden van de gemeente en nagaan wat er inmiddels is gebeurd en geregeld rond passend onderwijs, meldt gemeente Groningen.

Meerdere partijen in de Groningse gemeenteraad hebben gevraagd te onderzoeken wat de verantwoordelijkheid van de gemeente is en wat voor de schoolbesturen.

Ook richt het onderzoek zich op hoe de gemeenteraad is betrokken bij het beleidsveld en inventariseert de commissie bij de schoolbesturen hoe zij de invulling van de gemeentelijke verantwoordelijkheid ervaren.

Jeugdzorg

Passend onderwijs heeft ook een link met jeugdzorg, één van de taken die sinds begin 2015 vanuit het Rijk zijn gedecentraliseerd naar de gemeenten.

Als de gemeente en Groningse onderwijsinstellingen er beter in slagen ook echt passend onderwijs aan te bieden aan de leerplichtige scholieren, zou dat kunnen leiden tot minder toestroom naar jeugdzorg.

De bedoeling is het onderzoek in juni aan de gemeenteraad aan te bieden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden